Název: Vliv spánkové hygieny na poruchy spánku
Další názvy: Effect of sleep hygiene sleep disorders
Autoři: Peterová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kunová, Magdalena
Oponent: Pavlíková, Lada
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9124
Klíčová slova: hygiena;nespavost;poruchy;spánek;spánkový rituál
Klíčová slova v dalším jazyce: hygiene;insomnia;disorders;sleep;sleep ritual
Abstrakt: Souhrn: Spánek se týká každého jedince, aniž by mu věnoval nějakou pozornost a péči. Spánkem strávíme asi 1/3 života a proto bychom měli dbát na to aby nám přinášel potřebné osvěžení. V této práci uvádím základní informace o spánku z fyziologického hlediska. Zejména popisuji co je to spánek, jak se řídí spánek, spánková stádia a o kvalitě spánku. Dále jsem vytvořila přehled spánkových poruch s jejich stručným popisem. A hlavně jsem vytyčila problém spánkových návyků a důležitost dodržování spánkové hygieny z hlediska prevence spánkových poruch. Praktická část práce vznikla na základě kvantitativního výzkumu. Je postavená na porovnávání můžu a žen z hlediska spánkové hygieny a vyskytujících se problémů se spaním. Dále zkoumá i rozdíl mezi studenty a pracujícími v oblasti odlišných spánkových návyků.
Abstrakt v dalším jazyce: Summary: Sleep regards every individual, without, however, gives it some attention and care. Sleeping we spend about 1/3 of our live and for this reason we should look after it that it provides us the necessary refreshment. In this bachelor´s thesis I present basic information about sleep from the psychological point of view. Particularly, I describe what is sleep, how to drive sleep, sleep stages and the quality of sleep. Furthermore, I created a list of sleep disorders with their brief description. And first of all I laid out a problem of sleep habits and the significance and importance of observation of sleep hygiene in terms of prevention of sleep disorders. The practical part of this thesis was created on the basis of quantitative research. It is built on the comparison of men and women from the view of sleep hygiene and problems with sleep. Furthermore, it looks into the difference between the students and workers in the field of different sleep habits.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Peterova_Bc.pdfPlný text práce316,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peterova VP.jpgPosudek vedoucího práce532,64 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Peterova OP.jpgPosudek oponenta práce375,95 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Obhajoba BP Peterova.zipPrůběh obhajoby práce492,71 kBZIPZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9124

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.