Název: Stravování a výživa v 1. a 2. polovině 20. století
Další názvy: Alimentation and nutrition in the first and second half of the 20th century
Autoři: Šáchová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Luhanová, Lenka
Oponent: Fránová, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9125
Klíčová slova: výživa;historie stravování;přídělový systém;UNRRA;fyziologie výživy
Klíčová slova v dalším jazyce: nutrition;diet history;rationing system;UNRRA;physiology of nutrition
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématem výživy a stravování. Rozebírá jej z hlediska průběhu 20. století a zachycuje důležité momenty, které ovlivnily vývoj. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmů a základních faktů týkajících se tématu. Rozebírá téma z hlediska psychologie a sociologie. Zaobírá se charakteristikou období vývoje výživy a stravování a také charakteristikou české kuchyně. Teoretickou část uzavírají výživová doporučení. Praktická část se věnuje analýze dat získaných z dotazníku sestaveného pro ověření prezentovaných hypotéz. Ty jsou zaměřeny na studium generačních rozdílů ve vnímání výživy a stravování.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the topic of nutrition and diet. Analyzes it in terms of the 20st century and captures the important moments that influenced its development. The work is divided into practical and theoretical sections. The theoretical section explains the basic concepts and facts of the topic and it is discussed in terms of psychology and sociology. Furthermore the thesis deals with the development of diet during the 20th century and main features of Czech cuisine. Theoretical part is concluded with dietary recommendations. Practical part elaborates on data gathered from a questionnaire created to verify presented hypotheses, which are focused on differences in the perception of nutrition and diet in terms of past generations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_sachova.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sachova VP.jpgPosudek vedoucího práce507,37 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Sachova OP.zipPosudek oponenta práce644,1 kBZIPZobrazit/otevřít
Obhajoba BP Sachova.jpgPrůběh obhajoby práce326,6 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9125

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.