Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLuhanová, Lenkacs
dc.contributor.authorŠáchová, Kláracs
dc.contributor.refereeFránová, Danielacs
dc.date.accepted2013-06-10cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:48:24Z-
dc.date.available2012-01-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:48:24Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-28cs
dc.identifier49764cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9125-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tématem výživy a stravování. Rozebírá jej z hlediska průběhu 20. století a zachycuje důležité momenty, které ovlivnily vývoj. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmů a základních faktů týkajících se tématu. Rozebírá téma z hlediska psychologie a sociologie. Zaobírá se charakteristikou období vývoje výživy a stravování a také charakteristikou české kuchyně. Teoretickou část uzavírají výživová doporučení. Praktická část se věnuje analýze dat získaných z dotazníku sestaveného pro ověření prezentovaných hypotéz. Ty jsou zaměřeny na studium generačních rozdílů ve vnímání výživy a stravování.cs
dc.format78cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectvýživacs
dc.subjecthistorie stravovánícs
dc.subjectpřídělový systémcs
dc.subjectUNRRAcs
dc.subjectfyziologie výživycs
dc.titleStravování a výživa v 1. a 2. polovině 20. stoletícs
dc.title.alternativeAlimentation and nutrition in the first and second half of the 20th centuryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programVeřejné zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the topic of nutrition and diet. Analyzes it in terms of the 20st century and captures the important moments that influenced its development. The work is divided into practical and theoretical sections. The theoretical section explains the basic concepts and facts of the topic and it is discussed in terms of psychology and sociology. Furthermore the thesis deals with the development of diet during the 20th century and main features of Czech cuisine. Theoretical part is concluded with dietary recommendations. Practical part elaborates on data gathered from a questionnaire created to verify presented hypotheses, which are focused on differences in the perception of nutrition and diet in terms of past generations.en
dc.subject.translatednutritionen
dc.subject.translateddiet historyen
dc.subject.translatedrationing systemen
dc.subject.translatedUNRRAen
dc.subject.translatedphysiology of nutritionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_sachova.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
Sachova VP.jpgPosudek vedoucího práce507,37 kBJPEGThumbnail
View/Open
Sachova OP.zipPosudek oponenta práce644,1 kBZIPView/Open
Obhajoba BP Sachova.jpgPrůběh obhajoby práce326,6 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.