Title: Stravování a výživa v 1. a 2. polovině 20. století
Other Titles: Alimentation and nutrition in the first and second half of the 20th century
Authors: Šáchová, Klára
Advisor: Luhanová, Lenka
Referee: Fránová, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9125
Keywords: výživa;historie stravování;přídělový systém;UNRRA;fyziologie výživy
Keywords in different language: nutrition;diet history;rationing system;UNRRA;physiology of nutrition
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem výživy a stravování. Rozebírá jej z hlediska průběhu 20. století a zachycuje důležité momenty, které ovlivnily vývoj. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmů a základních faktů týkajících se tématu. Rozebírá téma z hlediska psychologie a sociologie. Zaobírá se charakteristikou období vývoje výživy a stravování a také charakteristikou české kuchyně. Teoretickou část uzavírají výživová doporučení. Praktická část se věnuje analýze dat získaných z dotazníku sestaveného pro ověření prezentovaných hypotéz. Ty jsou zaměřeny na studium generačních rozdílů ve vnímání výživy a stravování.
Abstract in different language: This thesis deals with the topic of nutrition and diet. Analyzes it in terms of the 20st century and captures the important moments that influenced its development. The work is divided into practical and theoretical sections. The theoretical section explains the basic concepts and facts of the topic and it is discussed in terms of psychology and sociology. Furthermore the thesis deals with the development of diet during the 20th century and main features of Czech cuisine. Theoretical part is concluded with dietary recommendations. Practical part elaborates on data gathered from a questionnaire created to verify presented hypotheses, which are focused on differences in the perception of nutrition and diet in terms of past generations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_sachova.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
Sachova VP.jpgPosudek vedoucího práce507,37 kBJPEGThumbnail
View/Open
Sachova OP.zipPosudek oponenta práce644,1 kBZIPView/Open
Obhajoba BP Sachova.jpgPrůběh obhajoby práce326,6 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.