Název: Rozdíly v užívání návykových látek u dětí základních a speciálních škol a možnosti jejich prevence
Další názvy: Differences between taking of narcotics in primary and special achools and possibilities of their prevention
Autoři: Štejrová, Vladimíra
Vedoucí práce/školitel: Beránek, Václav
Oponent: Kott, Otto
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9127
Klíčová slova: závislost;léčba;prevence;návykové látky;uživatel;konzumace;účinky;intoxikace;drogy
Klíčová slova v dalším jazyce: addiction;therapy;preventiv;addictive substances;user;consumption;effects;intoxication;drugs
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá užíváním návykových látek u dětí základních a speciálních škol a prevencí drogových závislostí. Teoretická část se věnuje základním pojmům související s drogovou problematikou. Dále popisuje dělení návykových látek a jednotlivé zástupce skupin drog. Teoretická část je zaměřená i na prevenci a možnosti léčby závislostí na omamných látkách. Praktická část porovnává zkušenosti s psychotropními látkami žáků základních a speciálních škol. Zabývá se otázkami, kdo dětem drogy prvně nabídl, kde a s kým je užívají.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the use of addictive substances among children of elementary and special schools and prevention of drug addiction. The theoretical part deals with basic concepts related to drugs. It also describes the division of substance abuse and the various representative groups of drugs. The theoretical part is focused on the prevention and treatment options for drug addiction. The practical part compares the experience with psychotropic substances of primary and special schools children. It deals with issues who first offered drugs to children, where and with whom they use them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stejrova - BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stejrova VP.zipPosudek vedoucího práce668,58 kBZIPZobrazit/otevřít
Stejrova OP.jpgPosudek oponenta práce416,72 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Obhajoba BP Stejrova.jpgPrůběh obhajoby práce329,11 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9127

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.