Název: Postavení nukleární kardiologie v současné diagnostice ICHS, její možnosti a předpokládaný vývoj v blízké budoucnosti
Další názvy: The position of nuclear cardiology at the diagnosis of IHD, its possibilities and future trends in the near future.
Autoři: Tomášková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Malán, Alexander
Oponent: Loskot, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9130
Klíčová slova: Nukleární medicína;nukleární kardiologie;ischemická choroba srdeční;radiofarmaka;zátěžová scintigrafie;radionuklid;bicyklová ergometrie
Klíčová slova v dalším jazyce: Nuclear medicine;nuclear cardiology;coronary artery disease;radiopharmaceuticals;load scintigrafie;radionuclide;bicycle ergometry
Abstrakt: Bakalářská práce, jejíž téma zní postavení nukleární kardiologie v současné diagnostice ICHS, její možnosti a předpokládaný vývoj v blízké budoucnosti, se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část přibližuje čtenářům možnosti nukleární kardiologie a popisuje různé vyšetřovací metody srdce. Zdůrazňuje vyšetření perfúze myokardu a viability pomocí fluorodeoxyglukózy. Dalšími kapitolami této části jsou popisy onemocnění ischemické choroby srdeční, její diagnostika a léčba. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů, kteří podstoupili zátěžové, klidové vyšetření perfúze myokardu a viability pomocí fluorodeoxyglukózy na nukleární medicíně.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis, whose theme is the status of nuclear cardiology at diagnosing CHD, its possibilities and the likely developments in the near future, consists of a theoretical and practical part. The theoretical part introduces the possibility of nuclear cardiology and describes the various methods of investigation hearts. Emphasizes myocardial perfusion examination and viability using fluorodeoxyglucose. Other chapters of this part of the description of diseases ischemic heart disease, its diagnosis and treatment. In the practical part, the case reports of patients who underwent exercise, resting myocardial perfusion examination and viability using fluorodeoxyglucose for nuclear medicine.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Petra TOMASKOVA.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomaskova VP.jpgPosudek vedoucího práce404,05 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Tomaskova OP.jpgPosudek oponenta práce373,97 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby Tomaskova.jpgPrůběh obhajoby práce350,86 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9130

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.