Title: Postavení nukleární kardiologie v současné diagnostice ICHS, její možnosti a předpokládaný vývoj v blízké budoucnosti
Other Titles: The position of nuclear cardiology at the diagnosis of IHD, its possibilities and future trends in the near future.
Authors: Tomášková, Petra
Advisor: Malán, Alexander
Referee: Loskot, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9130
Keywords: Nukleární medicína;nukleární kardiologie;ischemická choroba srdeční;radiofarmaka;zátěžová scintigrafie;radionuklid;bicyklová ergometrie
Keywords in different language: Nuclear medicine;nuclear cardiology;coronary artery disease;radiopharmaceuticals;load scintigrafie;radionuclide;bicycle ergometry
Abstract: Bakalářská práce, jejíž téma zní postavení nukleární kardiologie v současné diagnostice ICHS, její možnosti a předpokládaný vývoj v blízké budoucnosti, se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část přibližuje čtenářům možnosti nukleární kardiologie a popisuje různé vyšetřovací metody srdce. Zdůrazňuje vyšetření perfúze myokardu a viability pomocí fluorodeoxyglukózy. Dalšími kapitolami této části jsou popisy onemocnění ischemické choroby srdeční, její diagnostika a léčba. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů, kteří podstoupili zátěžové, klidové vyšetření perfúze myokardu a viability pomocí fluorodeoxyglukózy na nukleární medicíně.
Abstract in different language: Bachelor thesis, whose theme is the status of nuclear cardiology at diagnosing CHD, its possibilities and the likely developments in the near future, consists of a theoretical and practical part. The theoretical part introduces the possibility of nuclear cardiology and describes the various methods of investigation hearts. Emphasizes myocardial perfusion examination and viability using fluorodeoxyglucose. Other chapters of this part of the description of diseases ischemic heart disease, its diagnosis and treatment. In the practical part, the case reports of patients who underwent exercise, resting myocardial perfusion examination and viability using fluorodeoxyglucose for nuclear medicine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Petra TOMASKOVA.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Tomaskova VP.jpgPosudek vedoucího práce404,05 kBJPEGThumbnail
View/Open
Tomaskova OP.jpgPosudek oponenta práce373,97 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Tomaskova.jpgPrůběh obhajoby práce350,86 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.