Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMalán, Alexandercs
dc.contributor.authorTomášková, Petracs
dc.contributor.refereeLoskot, Petrcs
dc.date.accepted2013-06-19cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:48:18Z-
dc.date.available2012-01-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:48:18Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-27cs
dc.identifier49771cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9130-
dc.description.abstractBakalářská práce, jejíž téma zní postavení nukleární kardiologie v současné diagnostice ICHS, její možnosti a předpokládaný vývoj v blízké budoucnosti, se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část přibližuje čtenářům možnosti nukleární kardiologie a popisuje různé vyšetřovací metody srdce. Zdůrazňuje vyšetření perfúze myokardu a viability pomocí fluorodeoxyglukózy. Dalšími kapitolami této části jsou popisy onemocnění ischemické choroby srdeční, její diagnostika a léčba. V praktické části uvádím kazuistiky pacientů, kteří podstoupili zátěžové, klidové vyšetření perfúze myokardu a viability pomocí fluorodeoxyglukózy na nukleární medicíně.cs
dc.format60 s. (88 650 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectNukleární medicínacs
dc.subjectnukleární kardiologiecs
dc.subjectischemická choroba srdečnícs
dc.subjectradiofarmakacs
dc.subjectzátěžová scintigrafiecs
dc.subjectradionuklidcs
dc.subjectbicyklová ergometriecs
dc.titlePostavení nukleární kardiologie v současné diagnostice ICHS, její možnosti a předpokládaný vývoj v blízké budoucnostics
dc.title.alternativeThe position of nuclear cardiology at the diagnosis of IHD, its possibilities and future trends in the near future.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis, whose theme is the status of nuclear cardiology at diagnosing CHD, its possibilities and the likely developments in the near future, consists of a theoretical and practical part. The theoretical part introduces the possibility of nuclear cardiology and describes the various methods of investigation hearts. Emphasizes myocardial perfusion examination and viability using fluorodeoxyglucose. Other chapters of this part of the description of diseases ischemic heart disease, its diagnosis and treatment. In the practical part, the case reports of patients who underwent exercise, resting myocardial perfusion examination and viability using fluorodeoxyglucose for nuclear medicine.en
dc.subject.translatedNuclear medicineen
dc.subject.translatednuclear cardiologyen
dc.subject.translatedcoronary artery diseaseen
dc.subject.translatedradiopharmaceuticalsen
dc.subject.translatedload scintigrafieen
dc.subject.translatedradionuclideen
dc.subject.translatedbicycle ergometryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Petra TOMASKOVA.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Tomaskova VP.jpgPosudek vedoucího práce404,05 kBJPEGThumbnail
View/Open
Tomaskova OP.jpgPosudek oponenta práce373,97 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby Tomaskova.jpgPrůběh obhajoby práce350,86 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9130

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.