Název: Prevence vzniku zubního kazu u dětí v předškolním věku
Další názvy: Prevention of tooth decay in preschool children
Autoři: Kaufnerová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Vágnerová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9134
Klíčová slova: zubní kaz;předškolní věk;prevence vzniku zubního kazu;psychomotorický vývoj;pedagogika předškolního věku;technika čištění zubů;mléčný chrup
Klíčová slova v dalším jazyce: dental caries;pre-school age;prevention of caries;children's development;pre-school pedagogy;teeth cleaning technique;milk teeth
Abstrakt: Má práce se dělí na dvě části, na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce popisuji anatomii a fyziologii dutiny ústní, prevenci vzniku zubního kazu a pedagogiku dětí v předškolním věku. V praktické části se zaobírám problémem nedostatečného čistění zubů u dětí v předškolním věku. Dále se zaobírám problémem nesprávné techniky čištění zubů.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is divided into two parts, on the theoretical and practical part. In the theoretical part of the work I Anatomy and physiology of the oral cavity, caries prevention and education of children in the pre-school age. In the practical part of the problem as the lack of cleaning the teeth for children in pre-school age. Furthermore, as the problem of false teeth cleaning techniques.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KBI) / Bachelor´s works (DBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prevence vzniku zubniho kazu u deti v predskolnim veku.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KAUFNEROVA_V.pdfPosudek vedoucího práce507,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KAUFNEROVA_O.pdfPosudek oponenta práce568,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kaufnerova p.pdfPrůběh obhajoby práce156,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9134

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.