Title: Sezónní dynamika zooplanktonu rybníka Vydymáček u Plzně
Other Titles: The seasonal dynamics of zooplankton in the shallow pond Vydymáček near Plzeň
Authors: Kreidlová, Veronika
Advisor: Šorf, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9135
Keywords: sezónní dynamika;zooplankton;limnetická zóna;littorání zóna;Vydymáček;rotifera;cladocera;copepoda;tripleuchlanis plicata
Keywords in different language: seasonal dynamics;zooplankton;limnetic zone;littoral zone;Vydymáček;rotifera;cladocera;copepoda;tripleuchlanis plicata
Abstract: V roce 2012 byl studován zooplankton rybníka Vydymáček u Plzně. Byl srovnáván sezónní vývoj společenstva zooplanktonu limnetické a litorální zóny. Výsledky byly dávány do souvislostí s vybranými abiotickými a biotickými faktory prostředí.
Abstract in different language: Zooplankton of pond Vydymáček near Plzeň was studied in 2012. Seasonal dynamics of zooplankton association of limnetic zone and littoral zone were compared. Reasults were given in relation to some abiotics and biotics factors of environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Veronika_Kreidlova.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
kreidlova v.pdfPosudek vedoucího práce761,36 kBAdobe PDFView/Open
kreidlova o.pdfPosudek oponenta práce640,09 kBAdobe PDFView/Open
kreidlova.pdfPrůběh obhajoby práce168,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9135

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.