Název: Vážky (Odonata) rybníků u Letin (Západní Čechy)
Další názvy: Dragonflies of ponds near Letiny (West Bohemia)
Autoři: Kybicová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Mergl, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9145
Klíčová slova: vážky;odonata;druhový soupis;sezónní dynamika;sezónní fenologie;inventarizace;Letiny;Blovice
Klíčová slova v dalším jazyce: dragonflies;odonata;generic list;seasonal dynamics;seasonal phenology;inventory;Letiny;Blovice
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zmapování druhového zastoupení řádu Odonata na vybraných lokalitách v okolí obce Letiny, sledování četnosti jednotlivých druhů v průběhu vegetační sezóny, následné zhodnocení výsledků a charakteristika nalezených druhů. Pro výzkum byly vybrány tři lokality v okolí obce Letiny. Menší rybník na okraji vesnice obklopený lesem, dále velký a hustě zarybněný sportovní rybník a jako třetí lokalita byla vybrána soustava okrasných jezírek na zahradě rodinného domu. Na jižním Plzeňsku či v blízkém okolí obce nebyl v minulosti prováděn žádný výzkum zaměřený na Odonata. Při výzkumu probíhajícím od 4. května do 30. září roku 2012 bylo nalezeno celkem 26 druhů z řádu Odonata. Z toho je 12 druhů podřádu Zygoptera a 14 druhů podřádu Anisoptera. Byly nalezeny běžné druhy vážek a šest druhů ze seznamu ohrožených druhů ČR
Abstrakt v dalším jazyce: The main goals of this research are firstly to find out species composition of dragonflies at monitored localities and secondly to find out population density during the vegetation season. In next phase I supposed to find out seasonal phenology of monitored localities. Three localities were selected for my research. All monitored localities are in area of village named Letiny. First locality is a large pond used for sport fishing, which has approximately 7 hectars area. Second locality is smaller abandoned pond in the woods which has approximately half a hectare area. And third locality is composed of few small decorative garden ponds which has approximately one quarter of hectare area. This research was conducted in the vegetation season od 2012 from 4th May to 30th September. 26 species of dragonflies were found during the research ? 12 species of suborder Zygoptera and 14 species of suborder Anisoptera. This results represents approximately 35 % of all species living in the Czech Republic and 60 % of the species that could theoretically live in these types of habitats. Common species of dragonflies were identified at monitored locations, among them several rare species such as Gomphus vulgatissimus, Anax parthenope, Sympetrum striolatum, Lestes barbarus and Lestes sponsa.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bc_prace.pdfPlný text práce6,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KYBICOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce646,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KYBICOVA_O.pdfPosudek oponenta práce527,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kybicova p.pdfPrůběh obhajoby práce164,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9145

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.