Název: Vážky (Odonata) soustavy Boleveckých rybníků v Plzni
Další názvy: Dragonflies of Bolevec ponds system at Plzeň
Autoři: Puchmertlová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Mergl, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9147
Klíčová slova: vážky;Bolevecké rybníky;Strženka;Kamenný rybník;rybník Nováček;inventarizace;Plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: dragonflies;Bolevec ponds;Strženka pond;Kamenný pond;Nováček pond;inventory;Plzeň
Abstrakt: Inventarizační výzkum vážek (imag) soustavy Boleveckých rybníků v Plzni ve vegetačním období roku 2012. Sledovány byly 3 lokality. Rybníky Strženka, Nováček a Kamenný. Zjištěno bylo 24 druhů vážek. Práce je rozdělena na 3 části. Část teoretická obsahuje charakteristiku vážek a sledovaného území. Druhá část, praktická, představuje sledované lokality a metodiku, která byla při inventarizaci používána a část zahrnující vyhodnocení, diskuzi a závěr.
Abstrakt v dalším jazyce: Inventory research of dragonflies occuring at Bolevec ponds in Plzeň during the 2012 season. Three localites were chosen. Strženka, Nováček and Kamenný pond. 24 species were found. Work was divided into three parts. Teoretical part, practical part and part including results, discussion and conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Puchmertlova_Michaela_BP_2013.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PUCHMERTLOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce761,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PUCHMERTLOVA_O.pdfPosudek oponenta práce606,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PUCHMERTLOVA_p.pdfPrůběh obhajoby práce166,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9147

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.