Title: Samovar a jeho význam v ruské kultuře
Other Titles: Samovar and its significance in Russian culture (semantic and cultural point of view)
Authors: Matasová, Šárka
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9156
Keywords: čaj;historie;konstrukce;kultura;materiál;nádoby;památky;recept;samovar;souprava;tradice;voda;zvyky
Keywords in different language: tea;history;construction;culture;material;untesils;sights;recipe;samovar;set;tradition;water;habits
Abstract: Bakalářská práce shrnuje informace a poznatky spojené se samovarem a jeho významem v ruské kultuře. Jsou uvedeny základní informace o samovaru s exkurzem do historie. Bakalářská práce se rovněž věnuje zvyklostem spojených s pitím čaje.
Abstract in different language: This bachelor thesis summarizes information and materials which are associated with samovar and it importance in Russian culture. The thesis presents the primary information about samovar and look at the past as well. The thesis is focused on samovar, tea and customs they are associated with.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Matasova Sarka.pdf.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
VEDOUCI Matasova.pdfPosudek vedoucího práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
OPONENT Matasova.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh - Matasova.pdfPrůběh obhajoby práce267,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.