Název: Samovar a jeho význam v ruské kultuře
Další názvy: Samovar and its significance in Russian culture (semantic and cultural point of view)
Autoři: Matasová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Svobodová, Jiřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9156
Klíčová slova: čaj;historie;konstrukce;kultura;materiál;nádoby;památky;recept;samovar;souprava;tradice;voda;zvyky
Klíčová slova v dalším jazyce: tea;history;construction;culture;material;untesils;sights;recipe;samovar;set;tradition;water;habits
Abstrakt: Bakalářská práce shrnuje informace a poznatky spojené se samovarem a jeho významem v ruské kultuře. Jsou uvedeny základní informace o samovaru s exkurzem do historie. Bakalářská práce se rovněž věnuje zvyklostem spojených s pitím čaje.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis summarizes information and materials which are associated with samovar and it importance in Russian culture. The thesis presents the primary information about samovar and look at the past as well. The thesis is focused on samovar, tea and customs they are associated with.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Matasova Sarka.pdf.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VEDOUCI Matasova.pdfPosudek vedoucího práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OPONENT Matasova.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh - Matasova.pdfPrůběh obhajoby práce267,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9156

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.