Title: Vývoj daňové exekuce v praxi finančních úřadů po roce 1993
Other Titles: Development tax execution in practice of the tax authorities after 1993
Authors: Benc, Martin
Advisor: Jánošíková, Petra
Referee: Nocar, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9158
Keywords: daně;exekuce;exekutor;finanční správa;historie;soud;vymáhání daní.
Keywords in different language: taxes;execution;executor;financial administration;history;court;recovery of debts.
Abstract: Diplomová práce o historii a vývoji daňové exekuce v českých zemích od 19. století do roku cca. 2001. Popisuje organizaci daňové správy. Zejména se zabývá vznikem daňové exekuce na finančních úřadech po roce 1993. Je uveden legislativní vývoj v oblasti daňové exekuce, problémy a významné soudní causy v této oblasti. Je popsána mezinárodní pomoc při vymáhání daňových pohledávek a mezinárodní spolupráce daňových správ.
Abstract in different language: This thesis is focused on the history and development of tax execution in the Czech lands from the nineteenth century till 2001. There is a description of tax administration system in this thesis. Especially it´s focused on the origin of tax execution after 1993. Legislative development, various issues, significant court cases concerning this area are mentioned in this thesis. This work also contains description of international cooperation in this field.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_M.Benc 2013 (Danova exekuce po 93').pdfPlný text práce13,32 MBAdobe PDFView/Open
ved.pr.Benc.pdfPosudek vedoucího práce45,49 kBAdobe PDFView/Open
op.pos. Benc.pdfPosudek oponenta práce41,5 kBAdobe PDFView/Open
protokol Benc.pdfPrůběh obhajoby práce48,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.