Název: Vývoj daňové exekuce v praxi finančních úřadů po roce 1993
Další názvy: Development tax execution in practice of the tax authorities after 1993
Autoři: Benc, Martin
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Nocar, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9158
Klíčová slova: daně;exekuce;exekutor;finanční správa;historie;soud;vymáhání daní.
Klíčová slova v dalším jazyce: taxes;execution;executor;financial administration;history;court;recovery of debts.
Abstrakt: Diplomová práce o historii a vývoji daňové exekuce v českých zemích od 19. století do roku cca. 2001. Popisuje organizaci daňové správy. Zejména se zabývá vznikem daňové exekuce na finančních úřadech po roce 1993. Je uveden legislativní vývoj v oblasti daňové exekuce, problémy a významné soudní causy v této oblasti. Je popsána mezinárodní pomoc při vymáhání daňových pohledávek a mezinárodní spolupráce daňových správ.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the history and development of tax execution in the Czech lands from the nineteenth century till 2001. There is a description of tax administration system in this thesis. Especially it´s focused on the origin of tax execution after 1993. Legislative development, various issues, significant court cases concerning this area are mentioned in this thesis. This work also contains description of international cooperation in this field.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFP) / Theses (DFL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_M.Benc 2013 (Danova exekuce po 93').pdfPlný text práce13,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.pr.Benc.pdfPosudek vedoucího práce45,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.pos. Benc.pdfPosudek oponenta práce41,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol Benc.pdfPrůběh obhajoby práce48,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9158

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.