Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJánošíková, Petra
dc.contributor.authorKurzová, Vladislava
dc.contributor.refereeŠíma, Jaroslav
dc.date.accepted2013-05-06
dc.date.accessioned2014-02-06T12:48:59Z
dc.date.available2012-02-14cs
dc.date.available2014-02-06T12:48:59Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier51837
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9171
dc.description.abstractCílem této práce není rozbor celého zákona o DPH ani kompletní výklad novelizací. Přínosem práce by měl být výčet vývoje jednotlivých ustanovení zákona od roku 2012 do počátku roku 2013 současně s hlubším poznáním některých novelizovaných ustanovení a pohledem do praktické aplikace zákona.V neposlední řadě bylo dle mého názoru ještě důležité zastavit se u některých ustanovení daňového řádu, neboť k daním jako takovými neodmyslitelně patří i zákonná úprava pro jejich výběr a tím i práva a povinnosti správců daně a zároveň i poplatníka. V souvislosti se správou daní, jsem se snažila i podrobněji zastavit u některých ustanovení zákona, s kterými jsem měla negativní zkušenosti v souvislosti s praxí. V žádném případě nejde o kompletní výčet problémů, které vidím při aplikaci daňového řádu v praxi.cs
dc.format63 s. (124 779 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdaň z přidané hodnotycs
dc.subjectpoplatníkcs
dc.subjecttvrzení daněcs
dc.subjectspráva danícs
dc.subjectzáklad daněcs
dc.subjectsazba daněcs
dc.subjectsprávce daněcs
dc.subjectfinanční úřadcs
dc.subjectpřenesená daňová povinnostcs
dc.subjectručení za daňcs
dc.titleVybraná ustanovení DPH a její novelizace od 1.1.2012cs
dc.title.alternativeSelected provisions of VAT and its amendments from January 1, 2012en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra finančního práva a národního hospodářstvícs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe goal of this thesis is neither a detailed analysis of the whole value-added tax law nor the complete interpretation of novelization. The contribution of this thesis should be the enumeration of development of individual law regulations, from 2012 to the begining of the year 2013, together with more detailed recognition of some novelized regulations and the practical usage of the law. In my opinion it is also important to mention some of the regulations of law taxes because the taxes are connected with the legal change for their collection together with the rights and duties for their administrator and tax payer as well. In connection with tax administration, I have tried to describe in detail some of the law regulations, that I had difficulties in connection with the practice. There are definitely mentioned all the problems that I can see during the application of tax order in practice.en
dc.subject.translatedvalue added taxen
dc.subject.translatedtaxpayeren
dc.subject.translatedtax claimsen
dc.subject.translatedtax administrationen
dc.subject.translatedtax baseen
dc.subject.translatedtax rateen
dc.subject.translatedtaxen
dc.subject.translatedtax officeen
dc.subject.translatedtransferred tax liabilityen
dc.subject.translatedliability for taxen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. kurzova.pdfPosudek vedoucího práce42,66 kBAdobe PDFView/Open
op. Kurzova.pdfPosudek oponenta práce51,63 kBAdobe PDFView/Open
protokol Kurzova.pdfPrůběh obhajoby práce44,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.