Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPajer, Ondřej
dc.contributor.advisorPajer, Ondřej
dc.contributor.authorRada, Jan
dc.contributor.refereeMoldaschl, Jan
dc.date.accepted2013-05-30
dc.date.accessioned2014-02-06T12:49:11Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:49:11Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-09
dc.identifier53467
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9184
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a konstrukcí digitálně řízené stejnosměrné elektronické zátěže o příkonu až 1 kW. Nejprve je stručně definován pojem elektronická zátěž, poté následuje samotný návrh a následné simulace pro ověření dosažitelných parametrů. Další kapitola se věnuje vlastní realizaci včetně mechanické konstrukce. Následující část se zabývá stručným popisem firmwaru a možnostmi ovládání zátěže. Měřené parametry jsou uvedeny v šesté kapitole a jejich výsledky jsou diskutovány v závěru práce.cs
dc.format56. s., 14. s příloh (63784 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektronická zátěžcs
dc.subjectrežim konstantního prouducs
dc.subjectvýkonový tranzistorcs
dc.subjectregulační smyčkacs
dc.subjectgalvanické oddělenícs
dc.subjectsenzor prouducs
dc.titleDigitálně řízená stejnosměrná elektronická zátěž s rozhraním USBcs
dc.title.alternativeDigitally-Controlled Electronic DC Load with USB Interfaceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with design and construction of digitally controlled electronic DC load with input power to 1 kW. Firstly, the definition of electronic load is explained, secondly design is executed and its functions are checked by the simulations. The next chapter is focused on realization, including the mechanical construction. In addition to it, the simply description of firmware and the control possibilities are mentioned. Chapter six deals with performance measuring and the obtained results are discussed in conclusion.en
dc.subject.translatedelectronic loaden
dc.subject.translatedconstant current modeen
dc.subject.translatedpower transistoren
dc.subject.translatedregulation feedbacken
dc.subject.translatedgalvanic isolationen
dc.subject.translatedcurrent sensoren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jan Rada final.pdfPlný text práce5,92 MBAdobe PDFView/Open
053467_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce408,76 kBAdobe PDFView/Open
053467_oponent.pdfPosudek oponenta práce464,75 kBAdobe PDFView/Open
053467_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce132,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9184

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.