Title: Digitálně řízená stejnosměrná elektronická zátěž s rozhraním USB
Other Titles: Digitally-Controlled Electronic DC Load with USB Interface
Authors: Rada, Jan
Advisor: Pajer, Ondřej
Pajer, Ondřej
Referee: Moldaschl, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9184
Keywords: elektronická zátěž;režim konstantního proudu;výkonový tranzistor;regulační smyčka;galvanické oddělení;senzor proudu
Keywords in different language: electronic load;constant current mode;power transistor;regulation feedback;galvanic isolation;current sensor
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí digitálně řízené stejnosměrné elektronické zátěže o příkonu až 1 kW. Nejprve je stručně definován pojem elektronická zátěž, poté následuje samotný návrh a následné simulace pro ověření dosažitelných parametrů. Další kapitola se věnuje vlastní realizaci včetně mechanické konstrukce. Následující část se zabývá stručným popisem firmwaru a možnostmi ovládání zátěže. Měřené parametry jsou uvedeny v šesté kapitole a jejich výsledky jsou diskutovány v závěru práce.
Abstract in different language: This thesis deals with design and construction of digitally controlled electronic DC load with input power to 1 kW. Firstly, the definition of electronic load is explained, secondly design is executed and its functions are checked by the simulations. The next chapter is focused on realization, including the mechanical construction. In addition to it, the simply description of firmware and the control possibilities are mentioned. Chapter six deals with performance measuring and the obtained results are discussed in conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jan Rada final.pdfPlný text práce5,92 MBAdobe PDFView/Open
053467_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce408,76 kBAdobe PDFView/Open
053467_oponent.pdfPosudek oponenta práce464,75 kBAdobe PDFView/Open
053467_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce132,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9184

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.