Název: Ethernetové rozhraní PLC řídicích systémů
Další názvy: Ethernet interface of PLC control systems
Autoři: Lafata, Jan
Vedoucí práce/školitel: Basl, Jiří
Basl, Jiří
Oponent: Krist, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9185
Klíčová slova: ethernet;web server;Stellaris;TCP/IP;ModBus/TCP;PLC
Klíčová slova v dalším jazyce: ethernet;web server;Stellaris;TCP/IP;ModBus/TCP;PLC
Abstrakt: Obsahem této diplomové práce je popis způsobu využití Ethernetového rozhraní u PLC několika výrobců. Dále jsou zde popsány způsoby implementace webového rozhraní u profesionálních PLC. Součástí práce je implementace protokolu http a vlastní návrh webového rozhraní PLC. Dále implementace protokolu ModBus/TCP a realizace převodníků RS232/RS485 - Ethernet.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis describes methods of implementation of web interface for professional PLC. One part of this diploma thesis is implementation of http protocol and web interface for PLC. Next implementation of ModBus/TCP protocol and realization of RS232/RS485 to Ethernet convertors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jan Lafata.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053468_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053468_oponent.pdfPosudek oponenta práce444,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053468_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce123,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9185

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.