Title: Inteligentní řídicí modul s dotykovým displejem
Other Titles: The Smart Control Module with Touchscreen
Authors: Roth, Jan
Advisor: Šalom, Radek
Šalom, Radek
Referee: Bartovský, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9186
Keywords: kalibrace dotykového displeje;uIP stack;FatFs modul
Keywords in different language: calibration of touch screen;uIP stack;FatFs module
Abstract: Práce se zabývá návrhem řídícího modulu s dotykovým displejem, schopným komunikovat po Ethernet rozhraní. První kapitola se věnuje popisu použitých periferií a jejich vzájemné spolupráci s mikrokontrolérem Stellaris LM3S9B92. Poté je vysvětlen princip činnosti grafické knihovny a vytvořen seznam API funkcí pro modifikaci grafického rozhraní. Následující část práce popisuje implementaci protokolového zásobníku uIP TCP/IP stack a~odesílání UDP datagramů dle odezvy na stisknutí dotykového displeje. V poslední části práce je uveden souborový systém FatFs určený pro embedded systémy. Vzorová aplikace a výsledky práce jsou diskutovány v jejím závěru.
Abstract in different language: The master thesis proposes a control module with touch screen capable of communication over the Ethernet. The first chapter is devoted to a description of the peripherals and their mutual cooperation with the Stellaris LM3S9B92 microcontroler. The next part explaines the principles of the graphics library and lists API functions to modify the graphic user interface. The following part describes the implementation of the protocol stack uIP TCP/IP stack and the transmittion of UDP datagrams to respond to the touch screen pressing. The last part of the thesis inrtoduces the FatFs file system designed for embbeded area. The sample application and the results of the work are discussed in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce13,34 MBAdobe PDFView/Open
053469_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce396,4 kBAdobe PDFView/Open
053469_oponent.pdfPosudek oponenta práce384,01 kBAdobe PDFView/Open
053469_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce128,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.