Název: Inteligentní řídicí modul s dotykovým displejem
Další názvy: The Smart Control Module with Touchscreen
Autoři: Roth, Jan
Vedoucí práce/školitel: Šalom, Radek
Šalom, Radek
Oponent: Bartovský, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9186
Klíčová slova: kalibrace dotykového displeje;uIP stack;FatFs modul
Klíčová slova v dalším jazyce: calibration of touch screen;uIP stack;FatFs module
Abstrakt: Práce se zabývá návrhem řídícího modulu s dotykovým displejem, schopným komunikovat po Ethernet rozhraní. První kapitola se věnuje popisu použitých periferií a jejich vzájemné spolupráci s mikrokontrolérem Stellaris LM3S9B92. Poté je vysvětlen princip činnosti grafické knihovny a vytvořen seznam API funkcí pro modifikaci grafického rozhraní. Následující část práce popisuje implementaci protokolového zásobníku uIP TCP/IP stack a~odesílání UDP datagramů dle odezvy na stisknutí dotykového displeje. V poslední části práce je uveden souborový systém FatFs určený pro embedded systémy. Vzorová aplikace a výsledky práce jsou diskutovány v jejím závěru.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis proposes a control module with touch screen capable of communication over the Ethernet. The first chapter is devoted to a description of the peripherals and their mutual cooperation with the Stellaris LM3S9B92 microcontroler. The next part explaines the principles of the graphics library and lists API functions to modify the graphic user interface. The following part describes the implementation of the protocol stack uIP TCP/IP stack and the transmittion of UDP datagrams to respond to the touch screen pressing. The last part of the thesis inrtoduces the FatFs file system designed for embbeded area. The sample application and the results of the work are discussed in the conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce13,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053469_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce396,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053469_oponent.pdfPosudek oponenta práce384,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053469_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce128,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9186

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.