Title: Monitor průmyslové sběrnice AIBus-2
Other Titles: Monitor of industrial bus AIBus-2
Authors: Hutr, Jan
Advisor: Poupa, Martin
Krpálek, Jan
Referee: Holota, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9188
Keywords: AIBus-2;RS-485;VHDL;CRC;WatchDog;Master;Slave
Keywords in different language: AIBus-2;RS-485;VHDL;CRC;WatchDog;Master;Slave
Abstract: Cílem práce je navrhnout software pro monitorování a ukládání zpráv přenášených pomocí protokolu AIBus-2. Dále navrhnout aplikaci pro PC, která umožní jejich prohlížení a další zpracování.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to design software for monitoring and storing messages transmitted using the protocol AIBus-2 and to design an application for the PC that allows viewing and further processing of the stored data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HutrJan_Protokol_AIBus.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
053471_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,95 kBAdobe PDFView/Open
053471_oponent.pdfPosudek oponenta práce463,52 kBAdobe PDFView/Open
053471_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.