Název: Monitor průmyslové sběrnice AIBus-2
Další názvy: Monitor of industrial bus AIBus-2
Autoři: Hutr, Jan
Vedoucí práce/školitel: Poupa, Martin
Krpálek, Jan
Oponent: Holota, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9188
Klíčová slova: AIBus-2;RS-485;VHDL;CRC;WatchDog;Master;Slave
Klíčová slova v dalším jazyce: AIBus-2;RS-485;VHDL;CRC;WatchDog;Master;Slave
Abstrakt: Cílem práce je navrhnout software pro monitorování a ukládání zpráv přenášených pomocí protokolu AIBus-2. Dále navrhnout aplikaci pro PC, která umožní jejich prohlížení a další zpracování.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this diploma thesis is to design software for monitoring and storing messages transmitted using the protocol AIBus-2 and to design an application for the PC that allows viewing and further processing of the stored data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
HutrJan_Protokol_AIBus.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053471_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053471_oponent.pdfPosudek oponenta práce463,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053471_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce215,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9188

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.