Název: Systémy akumulace elektrické energie ve výkonové elektronice
Další názvy: Electric energy accumulation system in the power electronics
Autoři: Maryt, Jan
Vedoucí práce/školitel: Drábek, Pavel
Drábek, Pavel
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9192
Klíčová slova: sekundární články;setrvačník;superkondenzátor;pseudokapacitor;měnič;Simulink;řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: secondary batteries;flywheel;supercapacitor;pseudokapacitor;inverter;Simulink;control
Abstrakt: V předkládané diplomové práci je obsažen souhrn akumulátorů elektrické energie vhodných pro aplikaci v průmyslové elektronice. Další partií je rozbor měničů, jež mohou zajišťovat práci superkondenzátoru jakožto akumulátoru elektrické energie. Dále je vypracována simulace provozu tramvaje vybavené superkondenzátory. Na závěr jsou uvedeny základní podmínky bezpečnou práci superkondenzátoru.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses contain summary of electric accumulators for application in power electronic. Next part is the analysis of converters, which are required to function of supercapacitor like accumulator of electric energy. Next is simulation of the tram equipped with supercapacitors. Finally theses contain the basic conditions for safety work of supercapacitor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan Maryt.pdfPlný text práce5,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053475_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053475_oponent.pdfPosudek oponenta práce468,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053475_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce121,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9192

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.