Title: Systémy akumulace elektrické energie ve výkonové elektronice
Other Titles: Electric energy accumulation system in the power electronics
Authors: Maryt, Jan
Advisor: Drábek, Pavel
Drábek, Pavel
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9192
Keywords: sekundární články;setrvačník;superkondenzátor;pseudokapacitor;měnič;Simulink;řízení
Keywords in different language: secondary batteries;flywheel;supercapacitor;pseudokapacitor;inverter;Simulink;control
Abstract: V předkládané diplomové práci je obsažen souhrn akumulátorů elektrické energie vhodných pro aplikaci v průmyslové elektronice. Další partií je rozbor měničů, jež mohou zajišťovat práci superkondenzátoru jakožto akumulátoru elektrické energie. Dále je vypracována simulace provozu tramvaje vybavené superkondenzátory. Na závěr jsou uvedeny základní podmínky bezpečnou práci superkondenzátoru.
Abstract in different language: The master theses contain summary of electric accumulators for application in power electronic. Next part is the analysis of converters, which are required to function of supercapacitor like accumulator of electric energy. Next is simulation of the tram equipped with supercapacitors. Finally theses contain the basic conditions for safety work of supercapacitor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Maryt.pdfPlný text práce5,37 MBAdobe PDFView/Open
053475_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,09 kBAdobe PDFView/Open
053475_oponent.pdfPosudek oponenta práce468,61 kBAdobe PDFView/Open
053475_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce121,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.