Název: IP funkce pro vyhodnocení otáčkového čidla
Další názvy: IP function for evaluation of signals from incremental rotary encoder
Autoři: Kanta, Václav
Vedoucí práce/školitel: Poupa, Martin
Flígl, Stanislav
Oponent: Burian, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9197
Klíčová slova: IRC;inkrementální rotační snímač;ISA;VHDL;FPGA
Klíčová slova v dalším jazyce: IRC;incremental rotary encoder;ISA;VHDL;FPGA
Abstrakt: V diplomové práci je popsán princip inkrementálních rotačních snímačů. Dále je zde probrána problematika měření periody a frekvence, jejich vzájemné porovnání a chyby těchto dvou metod. Je zde také vysvětlena sběrnice ISA a její sběrnicový cyklus pro čtení a zápis do paměťového prostoru. Práce se dále zabývá návrhem a implementací modulu pro vyhodnocení otáček a modulu sběrnice ISA, který zajišťuje komunikaci s PC104. Moduly jsou napsány ve VHDL a otestovány na simulátoru.
Abstrakt v dalším jazyce: Incremental rotary sensors are described in this diploma thesis. There is also an explanation of frequency measuring, period measuring, their errors and comparisons of these methods. Next part of this thesis deals with the ISA bus and its bus cycle for memory access. Finally, the thesis covers also a design and implementation of VHDL modules for an ISA communication and for evaluating the signals from incremental rotary sensor. The functionality of these modules was tested in a simulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kanta_Vaclav.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053570_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053570_oponent.pdfPosudek oponenta práce400,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053570_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9197

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.