Title: IP funkce pro vyhodnocení otáčkového čidla
Other Titles: IP function for evaluation of signals from incremental rotary encoder
Authors: Kanta, Václav
Advisor: Poupa, Martin
Flígl, Stanislav
Referee: Burian, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9197
Keywords: IRC;inkrementální rotační snímač;ISA;VHDL;FPGA
Keywords in different language: IRC;incremental rotary encoder;ISA;VHDL;FPGA
Abstract: V diplomové práci je popsán princip inkrementálních rotačních snímačů. Dále je zde probrána problematika měření periody a frekvence, jejich vzájemné porovnání a chyby těchto dvou metod. Je zde také vysvětlena sběrnice ISA a její sběrnicový cyklus pro čtení a zápis do paměťového prostoru. Práce se dále zabývá návrhem a implementací modulu pro vyhodnocení otáček a modulu sběrnice ISA, který zajišťuje komunikaci s PC104. Moduly jsou napsány ve VHDL a otestovány na simulátoru.
Abstract in different language: Incremental rotary sensors are described in this diploma thesis. There is also an explanation of frequency measuring, period measuring, their errors and comparisons of these methods. Next part of this thesis deals with the ISA bus and its bus cycle for memory access. Finally, the thesis covers also a design and implementation of VHDL modules for an ISA communication and for evaluating the signals from incremental rotary sensor. The functionality of these modules was tested in a simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kanta_Vaclav.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
053570_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,42 kBAdobe PDFView/Open
053570_oponent.pdfPosudek oponenta práce400,68 kBAdobe PDFView/Open
053570_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9197

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.