Title: Nasazení protokolu M-Bus v aplikaci "Smart power meter"
Other Titles: Implementation of M-Bus protocol in "Smart Power Meter" application
Authors: Vachta, Jiří
Advisor: Krutina, Aleš
Krutina, Aleš
Referee: Bartovský, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9199
Keywords: M-Bus;Wireless M-Bus;WM-Bus;SRD;CC1101;CC2520;MSP430;Texas Instruments Experimenter's Board
Keywords in different language: M-Bus;Wireless M-Bus;WM-Bus;SRD;CC1101;CC2520;MSP430;Texas Instruments Experimenter's Board
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na prozkoumání protokolu M-Bus a jeho implementaci do bezdrátových modulů Texas Instruments. Realizovaná knihovna Wireless M-Bus bude vyhovovat normě ČSN EN 13757-4 a standardům pro provoz rádiových zařízení. Protokol M-Bus bude implementován na dvě vývojové desky. Jedna vývojová deska, na kterou bude protokol implementován, bude pomocí integrovaného 12ti bitového A/D převodníku snímat analogové napětí z měřícího transformátoru nebo jiného snímače s výstupním rozsahem 0 až 5V. Změřená hodnotu se zapouzdří do protokolu Wireless M-Bus a přes rádiové rozhraní vývojové desky se odešle do desky druhé. Na druhé desce budou data z rámce protokolu Wireless M-Bus extrahována a zobrazena na LCD display.
Abstract in different language: This thesis is aimed to explore the M-Bus protocol and its implementation in Texas Instruments wireless mudules. Implemented Wireless M-Bus library will be conform to standard ČSN EN 13757-4 and standards for electromagnetic compatibility and operation of radio equipment. The protocol will be implemented on the two development boards. The first board, on which be the protocol implementer, will read analog voltage using integrated 12bit A/D converter from the measuring transformer. The measured value will be encapsulated into the Wireless M-Bus protocol and then will be transmitter over radio interface to the seccond development board. On the seccond board side, the data will be decapsulated and display on LCD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_JIRI_VACHTA.pdfPlný text práce7,88 MBAdobe PDFView/Open
053572_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce356,4 kBAdobe PDFView/Open
053572_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,61 kBAdobe PDFView/Open
053572_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce160 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.