Název: Nasazení protokolu M-Bus v aplikaci "Smart power meter"
Další názvy: Implementation of M-Bus protocol in "Smart Power Meter" application
Autoři: Vachta, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Krutina, Aleš
Krutina, Aleš
Oponent: Bartovský, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9199
Klíčová slova: M-Bus;Wireless M-Bus;WM-Bus;SRD;CC1101;CC2520;MSP430;Texas Instruments Experimenter's Board
Klíčová slova v dalším jazyce: M-Bus;Wireless M-Bus;WM-Bus;SRD;CC1101;CC2520;MSP430;Texas Instruments Experimenter's Board
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na prozkoumání protokolu M-Bus a jeho implementaci do bezdrátových modulů Texas Instruments. Realizovaná knihovna Wireless M-Bus bude vyhovovat normě ČSN EN 13757-4 a standardům pro provoz rádiových zařízení. Protokol M-Bus bude implementován na dvě vývojové desky. Jedna vývojová deska, na kterou bude protokol implementován, bude pomocí integrovaného 12ti bitového A/D převodníku snímat analogové napětí z měřícího transformátoru nebo jiného snímače s výstupním rozsahem 0 až 5V. Změřená hodnotu se zapouzdří do protokolu Wireless M-Bus a přes rádiové rozhraní vývojové desky se odešle do desky druhé. Na druhé desce budou data z rámce protokolu Wireless M-Bus extrahována a zobrazena na LCD display.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is aimed to explore the M-Bus protocol and its implementation in Texas Instruments wireless mudules. Implemented Wireless M-Bus library will be conform to standard ČSN EN 13757-4 and standards for electromagnetic compatibility and operation of radio equipment. The protocol will be implemented on the two development boards. The first board, on which be the protocol implementer, will read analog voltage using integrated 12bit A/D converter from the measuring transformer. The measured value will be encapsulated into the Wireless M-Bus protocol and then will be transmitter over radio interface to the seccond development board. On the seccond board side, the data will be decapsulated and display on LCD.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAE) / Theses (DAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_JIRI_VACHTA.pdfPlný text práce7,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053572_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce356,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053572_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053572_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce160 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9199

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.