Název: Užití programovatelného pole Altera pro číslicové modulace
Další názvy: Digital modulations demonstration using Altera FPGA
Autoři: Broulím, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Pavlíček, Vladimír
Linhart, Richard
Oponent: Poupa, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9204
Klíčová slova: číslicové modulace;BPSK;Costasova smyčka;Altera;FPGA;DSP Builder;Simulink
Klíčová slova v dalším jazyce: digital modulations;BPSK;Costas loop;Altera;FPGA;DSP Builder;Simulink
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá užitím programovatelného pole Altera pro číslicové modulace. Je navržen BPSK modulátor a BPSK demodulátor. Pro navržené řešení je provedena simulace a řešení je realizováno v programovatelném poli. Pro simulaci a realizaci je zahrnut vliv přenosového kanálu. Pro modulátor a demodulátor jsou provedena měření a měření jsou zhodnocena.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is concerned with digital modulations demonstration using Altera programmable device. BPSK modulator and BPSK demodulator are designed. Simulation on proposed desing is performed and this design is implemented in programmable device. Simulation and implementation are performed including effect of transmission channel. Measurements and results are discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Broulim Pavel - DP - Uziti programovatelneho pole Altera pro cislicove modulace.pdfPlný text práce3,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053579_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053579_oponent.pdfPosudek oponenta práce354,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053579_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce147,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9204

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.