Title: Návrh koše kontejneru typu Castor pro palivo reaktoru typu VVER 1000
Other Titles: Design of baskets Castor cask for fuel reactor type VVER 1000
Authors: Čekan, Petr
Advisor: Zdebor, Jan
Mištera, Josef
Referee: Horák, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9213
Keywords: vyhořelé jaderné palivo;transportní a skladovací kontejnery;obalové soubory;koš;kontejner;tepelný výpočet;přestup tepla;MKP
Keywords in different language: spent nuclear fuel;transport and storage casks;overpacks;basket;container;cask;thermal analysis;heat transfer;FEM
Abstract: Práce je zaměřena na transportní a skladovací kontejnery pro vyhořelé jaderné palivo. Věnuje se jednotlivým částem kontejnerů, zejména jejich vnitřním košům. Popisuje některá současná konstrukční řešení. Hlavní část práce je věnována návrhu vnitřního koše kontejneru typu Castor pro palivo VVER 1000. Součástí práce je nelineární stacionární úloha přenosu tepla v konstrukci koše řešená numericky pomocí MKP.
Abstract in different language: The thesis is focused on the transport and storage cask for spent nuclear fuel. It deals with the various parts of the container, especially their inner baskets. Describes some of the existing designs. The main part is devoted to the design of internal basket Castor cask for fuel VVER 1000. The part of the thesis is non-linear stationary problem of heat transfer in the design of basket solved numerically using FEM.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Cekan.pdfPlný text práce30,41 MBAdobe PDFView/Open
HODNOCENI DP Cekan.pdfPosudek vedoucího práce30,82 kBAdobe PDFView/Open
Oponentnl posudek DP Cekan.pdfPosudek oponenta práce61,06 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Cekan.pdfPrůběh obhajoby práce21,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.