Název: Návrh koše kontejneru typu Castor pro palivo reaktoru typu VVER 1000
Další názvy: Design of baskets Castor cask for fuel reactor type VVER 1000
Autoři: Čekan, Petr
Vedoucí práce/školitel: Zdebor, Jan
Mištera, Josef
Oponent: Horák, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9213
Klíčová slova: vyhořelé jaderné palivo;transportní a skladovací kontejnery;obalové soubory;koš;kontejner;tepelný výpočet;přestup tepla;MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: spent nuclear fuel;transport and storage casks;overpacks;basket;container;cask;thermal analysis;heat transfer;FEM
Abstrakt: Práce je zaměřena na transportní a skladovací kontejnery pro vyhořelé jaderné palivo. Věnuje se jednotlivým částem kontejnerů, zejména jejich vnitřním košům. Popisuje některá současná konstrukční řešení. Hlavní část práce je věnována návrhu vnitřního koše kontejneru typu Castor pro palivo VVER 1000. Součástí práce je nelineární stacionární úloha přenosu tepla v konstrukci koše řešená numericky pomocí MKP.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the transport and storage cask for spent nuclear fuel. It deals with the various parts of the container, especially their inner baskets. Describes some of the existing designs. The main part is devoted to the design of internal basket Castor cask for fuel VVER 1000. The part of the thesis is non-linear stationary problem of heat transfer in the design of basket solved numerically using FEM.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Cekan.pdfPlný text práce30,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNOCENI DP Cekan.pdfPosudek vedoucího práce30,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentnl posudek DP Cekan.pdfPosudek oponenta práce61,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby DP Cekan.pdfPrůběh obhajoby práce21,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9213

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.