Název: Optimalizace konstrukce přírubových spojů vlnovce\nl{}pro Vyvážecí zařízení reaktoru EPR
Další názvy: Optimization of bellow's flanges connection for spent fuel transportation facility in EPR nuclear power plants
Autoři: Lepič, Václav
Vedoucí práce/školitel: Zdebor, Jan
Burešová, Jana
Jeník, Jiří
Oponent: Rausch, Ivan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9216
Klíčová slova: přírubový spoj;EPR;vyvážecí zařízení;použité jaderné palivo;těsnění;konstrukční návrh
Klíčová slova v dalším jazyce: flange connection;EPR;spent fuel transportation facility;spent nuclear fuel;sealing;flange design
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na dvojici přírubových spojů speciálního vlnovce. Ten je důležitou součástí zařízení, které slouží v jaderných elektrárnách s reaktorem EPR pro vyvážení vyhořelého jaderného paliva. Cílem je optimalizovat horní a dolní přírubu vlnovce tak, aby byly odstraněny nedostatky již existujícího řešení společnosti ŠKODA JS, a.s. Součástí práce je návrh tří konstrukčních variant, výběr jedné z nich a potvrzení její funkčnosti MKP výpočtem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the two flanges belonging to the special bellow. Bellow is important part of the spent fuel transportation facility in EPR nuclear power plants. The aim of this thesis is optimization of upper and lower flanges of the bellow because flanges designed by SKODA JS a.s. have some serious deficiencies. There are three possible drafts of flanges in this thesis. The best flange has been chosen and it has been checked by FEM.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_LEPIC.pdfPlný text práce6,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNOCENI DP Lepic.pdfPosudek vedoucího práce28,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP Lepic.pdfPosudek oponenta práce80,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby DP Lepic.pdfPrůběh obhajoby práce10,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9216

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.