Title: Optimalizace konstrukce přírubových spojů vlnovce\nl{}pro Vyvážecí zařízení reaktoru EPR
Other Titles: Optimization of bellow's flanges connection for spent fuel transportation facility in EPR nuclear power plants
Authors: Lepič, Václav
Advisor: Zdebor, Jan
Burešová, Jana
Jeník, Jiří
Referee: Rausch, Ivan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9216
Keywords: přírubový spoj;EPR;vyvážecí zařízení;použité jaderné palivo;těsnění;konstrukční návrh
Keywords in different language: flange connection;EPR;spent fuel transportation facility;spent nuclear fuel;sealing;flange design
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na dvojici přírubových spojů speciálního vlnovce. Ten je důležitou součástí zařízení, které slouží v jaderných elektrárnách s reaktorem EPR pro vyvážení vyhořelého jaderného paliva. Cílem je optimalizovat horní a dolní přírubu vlnovce tak, aby byly odstraněny nedostatky již existujícího řešení společnosti ŠKODA JS, a.s. Součástí práce je návrh tří konstrukčních variant, výběr jedné z nich a potvrzení její funkčnosti MKP výpočtem.
Abstract in different language: This thesis is focused on the two flanges belonging to the special bellow. Bellow is important part of the spent fuel transportation facility in EPR nuclear power plants. The aim of this thesis is optimization of upper and lower flanges of the bellow because flanges designed by SKODA JS a.s. have some serious deficiencies. There are three possible drafts of flanges in this thesis. The best flange has been chosen and it has been checked by FEM.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_LEPIC.pdfPlný text práce6,04 MBAdobe PDFView/Open
HODNOCENI DP Lepic.pdfPosudek vedoucího práce28,49 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP Lepic.pdfPosudek oponenta práce80,83 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Lepic.pdfPrůběh obhajoby práce10,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.