Title: Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Other Titles: Termination of participation in limited liability company
Authors: Černá, Zina
Advisor: Outlá, Anna
Referee: Dvořák, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9233
Keywords: Zánik účasti společníka;společnost s ručením omezeným;s.r.o.;obchodní podíl;španělská s.r.o.
Keywords in different language: Termination of participation;limited liability company;LLC;s.r.o.;shares in LLC;spanish LLC
Abstract: Práce se ve své hlavní části zabývá vymezením a bližším specifikováním jednotlivých možností zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným. Předchází jí stručný nástin znaků a rysů společnosti, pojem obchodní podíl a také práva a povinnosti společníků. Nejsou zde ani opomenuty následky zániku účasti společníka. Práce se zabývá také španělskou právní úpravou daného tématu.
Abstract in different language: This thesis is not describing, analysing and specifying only the ways how to leave the company with limited liability. But also basic characteristic of LLC, rights and obligations of the shareholders. The last parts of this thesis are about consequences for company and for exmember and also about spanish corporate law, especially about the ways how to leave the LLC.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Zanik ucasti spolecnika ve spolecnosti s rucenim omezenym.pdfPlný text práce465,12 kBAdobe PDFView/Open
Cerna-1.pdfPosudek vedoucího práce757,11 kBAdobe PDFView/Open
Cerna-2.pdfPosudek oponenta práce802,63 kBAdobe PDFView/Open
Cerna Zina.pdfPrůběh obhajoby práce335,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.