Název: Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
Další názvy: Termination of participation in limited liability company
Autoři: Černá, Zina
Vedoucí práce/školitel: Outlá, Anna
Oponent: Dvořák, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9233
Klíčová slova: Zánik účasti společníka;společnost s ručením omezeným;s.r.o.;obchodní podíl;španělská s.r.o.
Klíčová slova v dalším jazyce: Termination of participation;limited liability company;LLC;s.r.o.;shares in LLC;spanish LLC
Abstrakt: Práce se ve své hlavní části zabývá vymezením a bližším specifikováním jednotlivých možností zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným. Předchází jí stručný nástin znaků a rysů společnosti, pojem obchodní podíl a také práva a povinnosti společníků. Nejsou zde ani opomenuty následky zániku účasti společníka. Práce se zabývá také španělskou právní úpravou daného tématu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is not describing, analysing and specifying only the ways how to leave the company with limited liability. But also basic characteristic of LLC, rights and obligations of the shareholders. The last parts of this thesis are about consequences for company and for exmember and also about spanish corporate law, especially about the ways how to leave the LLC.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Zanik ucasti spolecnika ve spolecnosti s rucenim omezenym.pdfPlný text práce465,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna-1.pdfPosudek vedoucího práce757,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna-2.pdfPosudek oponenta práce802,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cerna Zina.pdfPrůběh obhajoby práce335,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9233

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.