Název: Neplatnost a neúčinnost právních úkonů dlužníka v insolvenčním právu
Další názvy: The invalidity and ineffectiveness of legal acts of debtor in insolvency law
Autoři: Čížek, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Sigmundová, Michaela
Oponent: Outlá, Anna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9234
Klíčová slova: insolvnenčí právo;insolvenční řízení;úpadek;právní úkon;právní jednání;neplatnost;neúčinnost;dlužník;insolvenční soud;majetek;aplikační problémy
Klíčová slova v dalším jazyce: insolvency law;insolvency proceeding;bankruptcy;legal act;invalidity;ineffectiveness;debtor;insolvency court;property;legal proceedings;application problems
Abstrakt: Úvod práce je zaměřen na osvětlení základních institutů insolvenčního řízení. V další části práce je pojednáno o právních úkonech, obecně o neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů a specifikách problematiky v insolvenčním právu. Práce obsahuje také srovnání platné a předchozí právní úpravy a srovnání patné právní úpravy se zahraniční úpravou. Závěr práce pojednává o aplikačních problémech v dané problematice a o očekávaných změnách právní úpravy insolvenčního práva.
Abstrakt v dalším jazyce: The Introduction of this work is focused on basic description of insolvency institutes. In the next part legal matters are discussed, generally about the invalidity and ineffectiveness of legal acts and about specifics problems in insolvency law. The thesis also includes: a comparison of current and previous legal adjustment, a comparison to foreign legal adjustment. The conclusion discusses the application problems in this matter and the expected changes in insolvency law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE Jiri Cizek - verze ke dni 27.3.2013.pdfPlný text práce679,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cizek J.-1.pdfPosudek vedoucího práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cizek J.-2.pdfPosudek oponenta práce906,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cizek Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce307,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9234

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.