Název: Neplatnost usnesení valné hromady
Další názvy: The invalidity of a General Meeting resolution
Autoři: Jelínková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Vítek, Jindřich
Oponent: Dvořák, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9238
Klíčová slova: právo;obchodní společnost;obchodní právo;společník;valná hromada;svolání;akciová společnost;nicotnost;právní úkon;usnesení
Klíčová slova v dalším jazyce: law;business corporation;business law;partner;general meeting;vote;convocation;joint stock company;triviality;legal act;resolution
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na problematiku, jež se týká neplatnosti usnesení valné hromady. Je zde poukázáno na několik odlišných právních názorů, jež se týkají právní povahy usnesení valné hromady. Rovněž je v práci zmíněna nová právní úprava v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.
Abstrakt v dalším jazyce: This disertation is focus on the problem of general meeting resolution?s invalidity. It point out a few different legal opinions concerning the legal propositions of general meeting. Also, the diseration mention a new law modification in connection to recodification of private law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Radka Jelinkova.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinkova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinkova-2.pdfPosudek oponenta práce805,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jelinkova Radka.pdfPrůběh obhajoby práce264,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9238

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.