Title: Neplatnost usnesení valné hromady
Other Titles: The invalidity of a General Meeting resolution
Authors: Jelínková, Radka
Advisor: Vítek, Jindřich
Referee: Dvořák, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9238
Keywords: právo;obchodní společnost;obchodní právo;společník;valná hromada;svolání;akciová společnost;nicotnost;právní úkon;usnesení
Keywords in different language: law;business corporation;business law;partner;general meeting;vote;convocation;joint stock company;triviality;legal act;resolution
Abstract: Tato práce je zaměřena na problematiku, jež se týká neplatnosti usnesení valné hromady. Je zde poukázáno na několik odlišných právních názorů, jež se týkají právní povahy usnesení valné hromady. Rovněž je v práci zmíněna nová právní úprava v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.
Abstract in different language: This disertation is focus on the problem of general meeting resolution?s invalidity. It point out a few different legal opinions concerning the legal propositions of general meeting. Also, the diseration mention a new law modification in connection to recodification of private law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Radka Jelinkova.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Jelinkova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Jelinkova-2.pdfPosudek oponenta práce805,51 kBAdobe PDFView/Open
Jelinkova Radka.pdfPrůběh obhajoby práce264,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.