Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSigmundová, Michaelacs
dc.contributor.authorSvoboda, Jancs
dc.contributor.refereeKrejsová, Zuzanacs
dc.date.accepted2013-05-09cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:50:00Z-
dc.date.available2011-12-12cs
dc.date.available2014-02-06T12:50:00Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-29cs
dc.identifier51394cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9247-
dc.description.abstractV mojí diplomové práci se zabývám blankosměnkou a jejím využitím, jakož i zneužitím v obchodní praxi.Ve své diplomové práci též představuji směnku, jakožto základní institut směnečného práva.Nicméně, jádrem mé diplomové práce je právní úprava blankosměnky. Stručně bych mohl blankosměnku charakterizovat jako směnku, která byla při vydání záměrně neúplná. Z blankosměnky se poté stává směnka úplná vyplněním chybějících náležitostí. V práci se též zabývám převodem blankosměnky, jelikož s touto skutečností směnečné právo spojuje významné účinky, jako je např. ztráta kauzálních námitek dlužníka. S blankosměnkou neodmyslitelně souvisí vyplňovací právo, o kterém pojednávám v kapitole čtvrté.Dále se zabývám též dohodou o vyplňovacím právu, která je de facto právním důvod pro realizaci vyplňovacího oprávnění. Vyplnovací oprávnění však bývá často zneužito. V diplomové práci se tedy dále zabývám problémy spojenými se zneužitím vyplňovacího práva, tzv. excesivním vyplněním blankosměnky, kdy je tato vyplněna v rozporu s dohodou o vyplňovacím právu. Nemohu opomenout ani využití blankosměnky v praxi, které rozebírám v kapitole šesté. V kapitole sedmé se pak zabývám charakteristikou směnečného soudního řízení a problematikou uplatňování námitek v tomto řízení.cs
dc.format95, přílohy - 7scs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectZákon směnečný a šekovýcs
dc.subjectsměnka vlastnícs
dc.subjectsměnka cizícs
dc.subjectsměnečná přísnostcs
dc.subjectvýstavcecs
dc.subjectremitentcs
dc.subjectindosantcs
dc.subjectindosatářcs
dc.subjectblankosměnkacs
dc.subjectvyplňovací právo směnečnécs
dc.subjectdohoda o vyplňovacím právucs
dc.subjectnámitkycs
dc.subjectřádné vyplnění blankosměnkycs
dc.subjectexcesivní vyplnění blankosměnkycs
dc.subjectsměnečná smlouvacs
dc.subjectsměnečná žalobacs
dc.subjectsměnečný platební rozkazcs
dc.titleBlankosměnka a její využití v obchodní praxics
dc.title.alternativeBlank bill and its application in commerceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedMy thesis introduces blank bill of exchange and its use (and also abuse) in business relations. In my thesis I also presented the bill of exchange, which is basic institute of exchange law. Neverthless the gist of my thesis is the blank bill of exchange, which I describe in chapter No. three. The blank bill of exchange I can briefly characterize as a bill of exchange which purposely does not include all essentials. The bill of exchange is completed when the missing parts are filled. Very important element in exchange law is indorsement witch we connect significant effects with. The most significant effect of the indorsement is, that the issuer losts his objections. In the fourth chapter I talk about so called the right of blank bill of exchange completition. The right of blank bill of exchange completion is created on the basis of an agreement on right of completition. In this chapter I describe this agreement and as well as the change of right of completiton and its extinction. The sixth chapter is concerned with the problems of completing the blank bill of exchang. We distinguish proper completition and excessive completition.which is inconsistent with the agreement on right of completition. In the next chapter I mention the use of blank bill of exchange. It can be use to pay or to ensure the obligations. In the last chapter I write about bill of exchange court proceeding.en
dc.subject.translatedissueren
dc.subject.translatedremitteren
dc.subject.translatedendorseren
dc.subject.translatedacquireren
dc.subject.translatedblank bill of exchangeen
dc.subject.translatedright of blank bill of exchange completitionen
dc.subject.translatedagreement on right of completitionen
dc.subject.translatedobjectsen
dc.subject.translatedproper completition of blank bill of exchangeen
dc.subject.translatedexcessive completiton of blank bill of exchangeen
dc.subject.translatedbill of exchange contracten
dc.subject.translatedbills of exchange actionen
dc.subject.translatedbill payment orderen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JAN SVOBODA - DP - BLANKOSMENKA A JEJI VYUZITI V OBCHODNI PRAXI .pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda-1.pdfPosudek vedoucího práce880,88 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda-2.pdfPosudek oponenta práce562,31 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda Jan.pdfPrůběh obhajoby práce372,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.