Title: Smlouva o dílo - podstatné náležitosti
Other Titles: Essential aspects of contract for work
Authors: Vavřík, Jan
Advisor: Krejsová, Zuzana
Referee: Raban, Přemysl
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9250
Keywords: smlouva o dílo;obchodní právo;podstatné náležitosti;komparace;nový občanský zákoník;Německo
Keywords in different language: contract for work;commercial law;commercial law;Germany;comparison;recodification
Abstract: Téma práce je smlouva o dílo se zaměřením na podstatné náležitosti. Rozčleněna je na šest stěžejních kapitol. Postupně je pojednáno o historii smlouvy o dílo, pojmovém vymezení a podstatných i nepodstatných náležitostech. Nasledují kapitoly věnující se komparaci. Jednak jde o srovnání právní úpravy smlouvy o dílo v obchodním zákoníku s úpravou v novém občanském zákoníku a dále o komparaci právní úpravy smlouvy o dílo v právním řádu Spolkové republiky Německo. Nechybí ani závěr, kde je celá práce shrnuta.
Abstract in different language: The topic of my thesis is A contract for work focusing on essential aspects. A contract for work is one of the crucial, historically the oldest and in practice the most widely used type of contracts. The work itself is divided into six principal chapters and in some cases is subsequently divided into subchapters. The first chapter is called ?Historical excursion?. This chapter describes a historical development of a contract for work starting from ancient Rome followed by a transformation of a contract for work. Following chapter deals with a definition of the terms contract for work. The third chapter focuses on essential aspects of the contract for work themselves. The next chapter concentrates on non-essential aspects which are parts of a contract for work. The following chapter, the fifth one, is called ?Comparison with the adjustment in the new Civil Code ?. Next-to-last chapter deals with comparison as well. In this case the main topic is a comparison of legislation of a contract for work in the Czech law with the legislation of a contract for work in the Federal Republic of Germany. At the end the whole work is summarized and objectives of the work which are provided in the introduction are compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan_Vavrik_DP.pdfPlný text práce634,83 kBAdobe PDFView/Open
Vavrik-1.pdfPosudek vedoucího práce608,26 kBAdobe PDFView/Open
Vavrik-2.pdfPosudek oponenta práce791,73 kBAdobe PDFView/Open
Vavrik Jan.pdfPrůběh obhajoby práce302,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.