Title: Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
Other Titles: Legal protection against unfair competition
Authors: Vasiľová, Valéria
Advisor: Dvořák, Tomáš
Referee: Outlá, Anna
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9251
Keywords: nekalá soutěž;mimoprávní prostředky ochrany
Keywords in different language: unfair competition;extra-legal means of protection
Abstract: Diplomová práce se zaměruje na právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Vzhledem k jejímu omezenému rozsahu se detailněji věnuje soukromoprávním prostředkům ochrany proti nekalé soutěži a přibližuje tuto problematiku z hlediska současné právní literatury a judikatury české i zahraniční. Zmiňuje se i o veřejnoprávních a mimoprávních prostředcích ochrany proti nekalé soutěži.
Abstract in different language: The law of unfair competition is a part of the competition law dealing with competition practices that are concidered to be inacceptable in a good manners marketplace. In the thesis, I draw on the large body of literature as well as great amount of case law avaliable on this subject-matter. In the core of my thesis I focus in more datail on the civil means of protection. I briefly treat public means of protection, European legislation containing means of protection and non-legal protection in its second part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Vasilova-1.pdfPosudek vedoucího práce795,86 kBAdobe PDFView/Open
Vasilova-2.pdfPosudek oponenta práce676,97 kBAdobe PDFView/Open
Vasilova Valeria..pdfPrůběh obhajoby práce324,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.