Název: Smlouva o dílo - podstatné náležitosti
Další názvy: Essential aspects of contract for work
Autoři: Vavřík, Jan
Vedoucí práce/školitel: Krejsová, Zuzana
Oponent: Raban, Přemysl
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9254
Klíčová slova: smlouva o dílo;obchodní právo;podstatné náležitosti;komparace;nový občanský zákoník;Německo
Klíčová slova v dalším jazyce: contract for work;commercial law;commercial law;Germany;comparison;recodification
Abstrakt: Téma práce je smlouva o dílo se zaměřením na podstatné náležitosti. Rozčleněna je na šest stěžejních kapitol. Postupně je pojednáno o historii smlouvy o dílo, pojmovém vymezení a podstatných i nepodstatných náležitostech. Nasledují kapitoly věnující se komparaci. Jednak jde o srovnání právní úpravy smlouvy o dílo v obchodním zákoníku s úpravou v novém občanském zákoníku a dále o komparaci právní úpravy smlouvy o dílo v právním řádu Spolkové republiky Německo. Nechybí ani závěr, kde je celá práce shrnuta.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my thesis is A contract for work focusing on essential aspects. A contract for work is one of the crucial, historically the oldest and in practice the most widely used type of contracts. The work itself is divided into six principal chapters and in some cases is subsequently divided into subchapters. The first chapter is called. Historical excursion. This chapter describes a historical development of a contract for work starting from ancient Rome followed by a transformation of a contract for work. Following chapter deals with a definition of the terms contract for work. The third chapter focuses on essential aspects of the contract for work themselves. The next chapter concentrates on non-essential aspects which are parts of a contract for work. The following chapter, the fifth one, is called. Comparison with the adjustment in the new Civil Code. Next-to-last chapter deals with comparison as well. In this case the main topic is a comparison of legislation of a contract for work in the Czech law with the legislation of a contract for work in the Federal Republic of Germany. At the end the whole work is summarized and objectives of the work which are provided in the introduction are compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan_Vavrik_DP.pdfPlný text práce634,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vavrik-1.pdfPosudek vedoucího práce608,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vavrik-2.pdfPosudek oponenta práce791,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vavrik Jan2.pdfPrůběh obhajoby práce338,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9254

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.