Název: Ovlivnění kvality chůze pomocí ergoterapeutických metod u pacientů po cévní mozkové příhodě
Další názvy: Influencing the quality of walking through occupational therapy methods in patients after stroke
Autoři: Andršová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Zahradnická, Ilona
Oponent: Poková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9256
Klíčová slova: cévní mozková příhoda;chůze;kompenzační pomůcky;ergoterapie
Klíčová slova v dalším jazyce: stroke;gait;mobility aids;ocuupational therapy
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o ovlivnění kvality chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá obecně o projevech, průběhu a léčbě cévní mozkové příhody, o držení těla a chůzi. Část praktická se skládá ze tří kazuistik klientů, jejich vyšetření, hodnocení a použití rehabilitačního postupu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals mith theeffects on the quality of gait in patients after stroke. The work is divided into two main parts, the theoretical and the practical. The theoretical part deals with the manifestations, course and treatment of stroke,the posture and gait. The practical part consists of three case studies of clients, examination, evaluation and use of rehabilitation procedure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Ovlivneni kvality chuze, Andrsova, 2013.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Andrsova Monika - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce103,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Andrsova Monika - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce119,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Andrsova.pdfPrůběh obhajoby práce56,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9256

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.