Title: Ovlivnění kvality chůze pomocí ergoterapeutických metod u pacientů po cévní mozkové příhodě
Other Titles: Influencing the quality of walking through occupational therapy methods in patients after stroke
Authors: Andršová, Monika
Advisor: Zahradnická, Ilona
Referee: Poková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9256
Keywords: cévní mozková příhoda;chůze;kompenzační pomůcky;ergoterapie
Keywords in different language: stroke;gait;mobility aids;ocuupational therapy
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o ovlivnění kvality chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá obecně o projevech, průběhu a léčbě cévní mozkové příhody, o držení těla a chůzi. Část praktická se skládá ze tří kazuistik klientů, jejich vyšetření, hodnocení a použití rehabilitačního postupu.
Abstract in different language: This thesis deals mith theeffects on the quality of gait in patients after stroke. The work is divided into two main parts, the theoretical and the practical. The theoretical part deals with the manifestations, course and treatment of stroke,the posture and gait. The practical part consists of three case studies of clients, examination, evaluation and use of rehabilitation procedure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Ovlivneni kvality chuze, Andrsova, 2013.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Andrsova Monika - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce103,03 kBAdobe PDFView/Open
Andrsova Monika - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce119,01 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Andrsova.pdfPrůběh obhajoby práce56,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.