Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZahradnická, Ilonacs
dc.contributor.authorAndršová, Monikacs
dc.contributor.refereePoková, Petracs
dc.date.accepted2013-06-18cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:50:03Z
dc.date.available2010-09-23cs
dc.date.available2014-02-06T12:50:03Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-27cs
dc.identifier49300cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9256
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o ovlivnění kvality chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá obecně o projevech, průběhu a léčbě cévní mozkové příhody, o držení těla a chůzi. Část praktická se skládá ze tří kazuistik klientů, jejich vyšetření, hodnocení a použití rehabilitačního postupu.cs
dc.format58 s., 22 pcs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectcévní mozková příhodacs
dc.subjectchůzecs
dc.subjectkompenzační pomůckycs
dc.subjectergoterapiecs
dc.titleOvlivnění kvality chůze pomocí ergoterapeutických metod u pacientů po cévní mozkové příhoděcs
dc.title.alternativeInfluencing the quality of walking through occupational therapy methods in patients after strokeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals mith theeffects on the quality of gait in patients after stroke. The work is divided into two main parts, the theoretical and the practical. The theoretical part deals with the manifestations, course and treatment of stroke,the posture and gait. The practical part consists of three case studies of clients, examination, evaluation and use of rehabilitation procedure.en
dc.subject.translatedstrokeen
dc.subject.translatedgaiten
dc.subject.translatedmobility aidsen
dc.subject.translatedocuupational therapyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Ovlivneni kvality chuze, Andrsova, 2013.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Andrsova Monika - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce103,03 kBAdobe PDFView/Open
Andrsova Monika - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce119,01 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Andrsova.pdfPrůběh obhajoby práce56,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9256

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.