Název: Možnosti fyzioterapie u pacientů po traumatech v oblasti hlezenního kloubu
Další názvy: Possibilities of physiotherapy for patients after trauma in the ankle joint region
Autoři: Antošová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Firýtová, Rita
Oponent: Mařík, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9271
Klíčová slova: hlezenní kloub;trauma;propriocepce;instabilita
Klíčová slova v dalším jazyce: ankle joint;trauma;proprioception;instability
Abstrakt: Bakalářská práce na téma "Možnosti fyzioterapie u pacientů po traumatech v oblasti hlezenního kloubu" je rozdělena do části teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na kineziologii, traumatologii a následnou léčbu hlezenního kloubu. Praktická část obsahuje čtyři kazuistiky. Z výsledků kazuistik bylo zjištěno, že při poranění hlezna je největším problémem omezený rozsah pohybu. Při imobilizaci dochází ke snížení propriocepce nohy. Pravidelným cvičením kloubu je možné zlepšit rozsah kloubu. Stimulací nohy zlepšit hluboké čití a snížit tím riziko nestability kloubu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis topic "Possibilities of physiotherapy for patients after trauma in the ankle joint region" is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on kinesiology, traumatology and following treatment of the ankle joint. The practical part contains four casuistries. From the results of casuistries was found that during the injury of ankle joint is the greatest problem limited range of movement. While imobilisation it leads to a proprieception of feet. Thanks to regular excercise is possible to increase the range of movement and by stimulation of feet to enhance deep sensation and reduce risk of instability of the joint.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE Lenka Antosova.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antosova Lenka - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antosova Lenka - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce213,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Antosova.pdfPrůběh obhajoby práce443,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9271

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.