Název: Možnosti využití Alexandrovy techniky ve fyzioterapii
Další názvy: Application of Alexandrs method in physiotherapy
Autoři: Dankovičová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Lukáš
Oponent: Valešová, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9273
Klíčová slova: Alexandrova technika;primární kontrola;inhibice;direkce
Klíčová slova v dalším jazyce: Alexander technique;primary control;inhibition;direction
Abstrakt: Tato bakalářská práce seznamuje s Alexandrovou technikou, s jejím vývojem a jednotlivými prvky. Zabývá se jejím využitím ve fyzioterapii a to zejména primární kontroly. Ta je v práci aplikovaná u tanečníků folklórního Souboru písní a tanců Jiskra, kteří mají převážně sedavé zaměstnání. Právě v pracovním prostředí je při dlouhodobé statické poloze zaujímáno jak špatné postavení hlavy, tak i špatné držení zbytku těla. S tanečníky byly nacvičovány jednotlivé polohy podle Alexandrových kritérií. Zkoumáno bylo především správné nastavení hlavy a schopnost si toto nastavení udržet při změně zevního prostředí. Dále byl hodnocen pracovní sed, který probandi zaujímají v práci a porovnáván s vhodnou pracovní polohou.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is devoted to the Alexander technique, to its development and individual features. This work deals with using of this technique in physiotherapy, mainly in primary control. Alexander method was applied on the dancers from the folklore group 'Jiskra', which have sedentary jobs. During long term static position which is usually held in such working environment, faulty holdings of head as well as the rest of the body, is adopted. Individual positions in agreement with the Alexander's criterions were practiced with the dancers. Especially right positioning of the head and the ability to keep this alignment by the change of outer conditions were researched. Moreover, the sitting position which the probands hold in the job was examined.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Dankovicova.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dankovicova Adela - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce79,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dankovicova Adela - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce56,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby Dankovicova.pdfPrůběh obhajoby práce430,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9273

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.