Title: Možnosti využití fyzikální terapie ke snížení spasticity
Other Titles: Possibilities of application physical therapy to reduce spasticity
Authors: Mach, Jan
Advisor: Ryba, Lukáš
Referee: Lippertová-Grünerová, Marcela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9277
Keywords: inhibice spasticity;ultrasonoterapie;elektroterapie;lokální termoterapie
Keywords in different language: inhibition of spasticity;ultrasonotherapy;elektrotherapy;local thermotherapy
Abstract: Tato práce se zabývá možnostmi využítí fyzikální terapie na snížení spasticity. V teoretické části je popsána charakteristika spastického syndromu, popis řízení motoriky, způsoby diagnostiky a možnosti léčby. V praktické části jsou popsány jednotlivé druhy fyzikálních terapií aplikované na spastické pacienty, popis způsobu jejich testování, vyhodnocení výsledků a jejich porovnání se stanovenými hypotézami. Dále práce obsahuje diskuzi a závěr. Prokázalo se, že určité druhy fyzikálních terapií mají vliv na snížení spasticity.
Abstract in different language: This work is about possibilities of application physical therapy to reduce spasticity. In the theoretical part there are described characteristics of spastic syndrom, description of motor control, options of diagnostic and possibilities of treatment. In practical part there are described different types of physical therapy applied to the spastic patients, description of the testing, evaluation of the results and their comparison with established hypotheses. This work also contains a discussion and conclusion. Has been shown that certain types of physical therapy have an impact on reducing spasticity..
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakala hotova.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
Mach Jan - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce101,67 kBAdobe PDFView/Open
Mach Jan - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce253,13 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Mach.pdfPrůběh obhajoby práce426,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.