Název: Možnosti využití fyzikální terapie ke snížení spasticity
Další názvy: Possibilities of application physical therapy to reduce spasticity
Autoři: Mach, Jan
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Lukáš
Oponent: Lippertová-Grünerová, Marcela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9277
Klíčová slova: inhibice spasticity;ultrasonoterapie;elektroterapie;lokální termoterapie
Klíčová slova v dalším jazyce: inhibition of spasticity;ultrasonotherapy;elektrotherapy;local thermotherapy
Abstrakt: Tato práce se zabývá možnostmi využítí fyzikální terapie na snížení spasticity. V teoretické části je popsána charakteristika spastického syndromu, popis řízení motoriky, způsoby diagnostiky a možnosti léčby. V praktické části jsou popsány jednotlivé druhy fyzikálních terapií aplikované na spastické pacienty, popis způsobu jejich testování, vyhodnocení výsledků a jejich porovnání se stanovenými hypotézami. Dále práce obsahuje diskuzi a závěr. Prokázalo se, že určité druhy fyzikálních terapií mají vliv na snížení spasticity.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is about possibilities of application physical therapy to reduce spasticity. In the theoretical part there are described characteristics of spastic syndrom, description of motor control, options of diagnostic and possibilities of treatment. In practical part there are described different types of physical therapy applied to the spastic patients, description of the testing, evaluation of the results and their comparison with established hypotheses. This work also contains a discussion and conclusion. Has been shown that certain types of physical therapy have an impact on reducing spasticity..
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakala hotova.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mach Jan - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce101,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mach Jan - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce253,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Mach.pdfPrůběh obhajoby práce426,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9277

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.