Název: Diferenciální diagnostika bolestí v oblasti lokte
Další názvy: Differential diagnosis of pain in the elbow
Autoři: Nováková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Lukáš
Oponent: Valeš, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9278
Klíčová slova: loketní kloub;bolest;diferenciální diagnostika;kineziotaping;Wagner Force One? - Model FDIX
Klíčová slova v dalším jazyce: elbow joint;pain;differential diagnosis;kineziotaping;Wagner Force One ? - Model FDIX
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bolesti v oblasti loketního kloubu, se kterou se v klinické praxi setkáváme stále častěji. Diferenciální diagnostika bolesti v oblasti lokte je složitá, jelikož se zde vyskytuje řada patologií a je to častá oblast přenesených bolestí. V textu jsou uvedeny diagnózy vztahující se k této problematice. Sledovaný soubor tvořili klienti s diagnozóu epikondilitis radialis humeri, u kterých byl aplikován kineziotape a sledován jeho vliv na bolest. K hodnocení výsledku byl použit tlakový algometr Wagner Force One - Model FDIX. Analýza výsledků potvrdila pozitivní vliv kineziotapu na bolest.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with pain in the elbow, which he encountered in clinical practice more and more. Differential diagnosis of pain in the elbow is complex, as there exists a number of pathologies and is a frequent area of transferred pain. The article diagnoses related to this issue. The group consisted of clients diagnosed with epikondilitis radialis humerus, which was applied kineziotape and monitored its effect on pain. The outcome was used a pressure algometer Wagner Force One - Model FDIX. Analysis of the results confirmed the positive effect kineziotapu the pain.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Novakova_Veronika.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova Veronika - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce77,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova Veronika - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce77,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce430,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9278

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.