Název: Škola zad u těhotných
Další názvy: The school of back exercise for pregnant
Autoři: Norková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Obytová, Petra
Oponent: Valešová, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9280
Klíčová slova: Těhotenství;páteř;pánev;bolest;žena;záda;tělo;pánevní dno;těžiště
Klíčová slova v dalším jazyce: The pregnancy;spine;pelvis;pain;woman;back;body;pelvic floor;center of gravity
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se Školy zad v souvislosti s těhotenstvím. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na období těhotenství. Popisuje jeho trvání, příznaky, těhotenské změny, změny v pohybovém ústrojí a celkové obtíže související s graviditou. Dále se zabývá stručnými anatomickými poznatky páteře a pánve a zaobírá se souvislostmi, které jsou s těmito systémy spojené. V neposlední řadě líčí tématiku správného a vadného držení těla a zásad školy zad. Praktická část vyobrazuje důležitost pohybové aktivity a fyzioterapie v době těhotenství. Popisuje fyzioterapeutické techniky, které lze v době gravidity doporučit. Sledování bylo prováděno formou kazuistik a dotazníkového šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with issues related to the school of back exercise for pregnant that associated with pregnancy. This thesis divided into two parts. Theoretical part is focused on pregnancy period. Describing it's duration, symptoms, pregnancy changes according to trimesters, organical and systemic changes in the body, psychology of woman, changes in moving system and overall difficulties related to pregnancy. It also deals with brief anatomical knowledge of the spine and pelvis and deals with the contexts that are associated with these systems. Finnaly, it describes the theme of correct and faulty posturing of the body and principles of the school of back exercise for pregnant. The practical part describes the importance of moving activities and physical therapy during pregnancy. It describes the techniques of physiotherapy which can be recommended during the pregnancy period. The monitoring was carried out in the form of case reports and a questionnaire survey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace- Michaela Norkova.pdfPlný text práce8,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Norkova Michaela - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce470,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Norkova Michaela - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce54,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Norkova.pdfPrůběh obhajoby práce421,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9280

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.