Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorObytová, Petra
dc.contributor.authorNorková, Michaela
dc.contributor.refereeValešová, Monika
dc.date.accepted2013-06-17
dc.date.accessioned2014-02-06T12:50:33Z-
dc.date.available2010-09-23cs
dc.date.available2014-02-06T12:50:33Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-27
dc.identifier49328
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9280
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se Školy zad v souvislosti s těhotenstvím. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na období těhotenství. Popisuje jeho trvání, příznaky, těhotenské změny, změny v pohybovém ústrojí a celkové obtíže související s graviditou. Dále se zabývá stručnými anatomickými poznatky páteře a pánve a zaobírá se souvislostmi, které jsou s těmito systémy spojené. V neposlední řadě líčí tématiku správného a vadného držení těla a zásad školy zad. Praktická část vyobrazuje důležitost pohybové aktivity a fyzioterapie v době těhotenství. Popisuje fyzioterapeutické techniky, které lze v době gravidity doporučit. Sledování bylo prováděno formou kazuistik a dotazníkového šetření.cs
dc.format63 s., (23 948 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectTěhotenstvícs
dc.subjectpáteřcs
dc.subjectpánevcs
dc.subjectbolestcs
dc.subjectženacs
dc.subjectzádacs
dc.subjecttělocs
dc.subjectpánevní dnocs
dc.subjecttěžištěcs
dc.titleŠkola zad u těhotnýchcs
dc.title.alternativeThe school of back exercise for pregnanten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis deals with issues related to the school of back exercise for pregnant that associated with pregnancy. This thesis divided into two parts. Theoretical part is focused on pregnancy period. Describing it's duration, symptoms, pregnancy changes according to trimesters, organical and systemic changes in the body, psychology of woman, changes in moving system and overall difficulties related to pregnancy. It also deals with brief anatomical knowledge of the spine and pelvis and deals with the contexts that are associated with these systems. Finnaly, it describes the theme of correct and faulty posturing of the body and principles of the school of back exercise for pregnant. The practical part describes the importance of moving activities and physical therapy during pregnancy. It describes the techniques of physiotherapy which can be recommended during the pregnancy period. The monitoring was carried out in the form of case reports and a questionnaire survey.en
dc.subject.translatedThe pregnancyen
dc.subject.translatedspineen
dc.subject.translatedpelvisen
dc.subject.translatedpainen
dc.subject.translatedwomanen
dc.subject.translatedbacken
dc.subject.translatedbodyen
dc.subject.translatedpelvic flooren
dc.subject.translatedcenter of gravityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Michaela Norkova.pdfPlný text práce8,08 MBAdobe PDFView/Open
Norkova Michaela - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce470,49 kBAdobe PDFView/Open
Norkova Michaela - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce54,84 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Norkova.pdfPrůběh obhajoby práce421,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.