Název: Porovnání některých metod vyhodnocení stavu klenby nožní
Další názvy: The comparison of some methods evaluating the state of foot arch
Autoři: Loulová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Valešová, Monika
Oponent: Firýtová, Rita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9282
Klíčová slova: klenba nožní;noha;plochonoží;plantoskop;plantogram;Footscan
Klíčová slova v dalším jazyce: arch foot;foot;flat foot;plantoskop;plantogram;Footscan
Abstrakt: Ve své práci se zabývám stavem klenby nožní. Popisuji, jaké deformity se na nohách mohou objevit, ať už vrozené, nebo získané. Vyšetřovací metody hodnotící stav klenby nožní dělím do dvou skupin, a to na základní a speciální (přístrojové). V základních metodách se soustředím na základní klinická vyšetření, ve speciálních metodách na počítačovou pedobarografii (Footscan?), plantoskop (PodoCam) a zejména plantografickou metodu. Výsledky jednotlivých testů přehledně zaznamenávám do kazuistik.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work I deal with the state of an arch foot. I describe deformities on feet, congenital and acquired. Examination methods valuating the state of a foot arch I am dividing into two groups, basic and special (instumentation). The basic methods I concentrate on the basic clinical examination, in the special methods on computer pedobarografie (Footscan), plantoskop (PodoCam) and particularly on platographic method. Results will be synoptically scored into the casuistry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Michaela Loulova 2013.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loulova Michaela - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce59,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Loulova Michaela - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce66,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby Loulova.pdfPrůběh obhajoby práce428,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9282

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.