Title: Porovnání některých metod vyhodnocení stavu klenby nožní
Other Titles: The comparison of some methods evaluating the state of foot arch
Authors: Loulová, Michaela
Advisor: Valešová, Monika
Referee: Firýtová, Rita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9282
Keywords: klenba nožní;noha;plochonoží;plantoskop;plantogram;Footscan
Keywords in different language: arch foot;foot;flat foot;plantoskop;plantogram;Footscan
Abstract: Ve své práci se zabývám stavem klenby nožní. Popisuji, jaké deformity se na nohách mohou objevit, ať už vrozené, nebo získané. Vyšetřovací metody hodnotící stav klenby nožní dělím do dvou skupin, a to na základní a speciální (přístrojové). V základních metodách se soustředím na základní klinická vyšetření, ve speciálních metodách na počítačovou pedobarografii (Footscan?), plantoskop (PodoCam) a zejména plantografickou metodu. Výsledky jednotlivých testů přehledně zaznamenávám do kazuistik.
Abstract in different language: In my work I deal with the state of an arch foot. I describe deformities on feet, congenital and acquired. Examination methods valuating the state of a foot arch I am dividing into two groups, basic and special (instumentation). The basic methods I concentrate on the basic clinical examination, in the special methods on computer pedobarografie (Footscan), plantoskop (PodoCam) and particularly on platographic method. Results will be synoptically scored into the casuistry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Michaela Loulova 2013.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
Loulova Michaela - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce59,1 kBAdobe PDFView/Open
Loulova Michaela - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce66,77 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Loulova.pdfPrůběh obhajoby práce428,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.