Název: Rehabilitace u klientů s popáleninami
Další názvy: Rehabilitation for clients with burns
Autoři: Dlouhá, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Firýtová, Rita
Oponent: Ryba, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9283
Klíčová slova: kůže;popáleniny;rehabilitace;jizva;kontraktura
Klíčová slova v dalším jazyce: skin;burns;rehabilitation;scar;contracture
Abstrakt: Tato práce popisuje komplexní rehabilitaci u klientů s popáleninami. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na anatomii a fyziologii kůže, diagnostiku rozsahu a hloubky popálenin, léčbu a komplexní rehabilitaci. Praktická část obsahuje 2 kazuistiky, které obsahují odebranou anamnéza, vstupní a výstupní vyšetření a průběh terapie. Z výsledků je patrné, že během terapie došlo ke zlepšení kloubních rozsahů a rozvoji samostatnosti a soběstačnosti pacienta.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes a complex rehabilitation at clients with burns. It is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is focused on the anatomy and physiology of the skin, the diagnostics of the extent and depth of burns, their treatment and complex physiotherapy. The practical part includes two case studies that include history-taking, entry and exit examinations and the course of therapy. The results show that therapy managed to improve the joint range and encouraged patient autonomy and self-sufficiency.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Dlouha.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dlouha Aneta - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce62,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dlouha Aneta - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce93,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby Dlouha.pdfPrůběh obhajoby práce53,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9283

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.