Title: Výchova ke kvalitnímu stáří
Other Titles: Education for quality age
Authors: Feglerová, Lucie
Advisor: Trázníková, Marta
Referee: Kálal, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9289
Keywords: výchova;stáří;třetí věk;zdravá výživa;pohyb
Keywords in different language: age;third age;healthy nutrition;movement
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá výchovou ke kvalitnímu stáří. Skládá se z části teoretické a praktické. Teoretická část zahrnuje charakteristiku stáří a změny doprovázející toto období. Dále se věnuje pohybové aktivitě z hlediska zásad správné a přiměřené pohybové zátěže seniorů, také zdravé výživě a pitnému režimu a vzdělávání. V praktické části jsou zpracovány údaje získané při provádění výzkumu, který byl zaměřen na testování rizika sarkopenie, pružnosti těla dle Stejskala a dotazníkové šetření.
Abstract in different language: This thesis deals with the education for quality age. It consists of two main parts; theoretical and practical one. The theoretical part includes what defines the process of aging and which changes this process brings with. It also discusses physical activity in terms of good or adequate physical burdens of seniors, including healthy diet and education. The practical part presents the data obtained during the own research, which was focused on testing of risk sarcopenia, flexibility of the body according to Stejskal and doing some interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vychova ke kvalitnimu stari.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
Feglerova Lucie - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce68,05 kBAdobe PDFView/Open
Feglerova Lucie - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce314,58 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Feglerova.pdfPrůběh obhajoby práce418,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.