Název: Výchova ke kvalitnímu stáří
Další názvy: Education for quality age
Autoři: Feglerová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Trázníková, Marta
Oponent: Kálal, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9289
Klíčová slova: výchova;stáří;třetí věk;zdravá výživa;pohyb
Klíčová slova v dalším jazyce: age;third age;healthy nutrition;movement
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá výchovou ke kvalitnímu stáří. Skládá se z části teoretické a praktické. Teoretická část zahrnuje charakteristiku stáří a změny doprovázející toto období. Dále se věnuje pohybové aktivitě z hlediska zásad správné a přiměřené pohybové zátěže seniorů, také zdravé výživě a pitnému režimu a vzdělávání. V praktické části jsou zpracovány údaje získané při provádění výzkumu, který byl zaměřen na testování rizika sarkopenie, pružnosti těla dle Stejskala a dotazníkové šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the education for quality age. It consists of two main parts; theoretical and practical one. The theoretical part includes what defines the process of aging and which changes this process brings with. It also discusses physical activity in terms of good or adequate physical burdens of seniors, including healthy diet and education. The practical part presents the data obtained during the own research, which was focused on testing of risk sarcopenia, flexibility of the body according to Stejskal and doing some interviews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vychova ke kvalitnimu stari.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Feglerova Lucie - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce68,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Feglerova Lucie - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce314,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby Feglerova.pdfPrůběh obhajoby práce418,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9289

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.