Název: Posturální změny u pacientů s astma bronchiale
Další názvy: Postural changes in patients who suffer from bronchial asthma
Autoři: Soukupová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Stašková, Šárka
Oponent: Poková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9295
Klíčová slova: astma bronchiale;dýchání;postura;zdravotní tělesná výchova;kompenzační metody;vadné držení těla
Klíčová slova v dalším jazyce: bronchial asthma;breathing;posture;health and physical education;compensation metod;poor posture
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na posturální změny u dětských pacientů s astma bronchiale. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se astma bronchiale, postury, zásad cvičení a zdravotní tělesné výchovy. Praktická část je zaměřena na vyšetření vybraných dětí a vytvoření zásobníku cviků (doplněný o fotodokumentaci) pro konkrétně zjištěné odchylky v držení těla. Dále je práce doplněna o další terapeutické postupy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on postural changes of children with asthma. This thesis is divided into theoretical and practical part. In theoretical part are explained concepts related to asthma, posture, principles of exercise and health and physical education. The practical part is focused on examination of selected children, creation of exercise resource (completed with photo documentation) for specifically identified differences in posture. Furthermore the work is refilled with other therapeutic procedures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Soukupova_Petra_2013.pdfPlný text práce33,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova Petra - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce79,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova Petra - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce109,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Soukupova.pdfPrůběh obhajoby práce431,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9295

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.