Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStašková, Šárkacs
dc.contributor.authorSoukupová, Petracs
dc.contributor.refereePoková, Petracs
dc.date.accepted2013-06-17cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:50:17Z-
dc.date.available2010-09-23cs
dc.date.available2014-02-06T12:50:17Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-22cs
dc.identifier49345cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9295-
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na posturální změny u dětských pacientů s astma bronchiale. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se astma bronchiale, postury, zásad cvičení a zdravotní tělesné výchovy. Praktická část je zaměřena na vyšetření vybraných dětí a vytvoření zásobníku cviků (doplněný o fotodokumentaci) pro konkrétně zjištěné odchylky v držení těla. Dále je práce doplněna o další terapeutické postupy.cs
dc.format79 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectastma bronchialecs
dc.subjectdýchánícs
dc.subjectposturacs
dc.subjectzdravotní tělesná výchovacs
dc.subjectkompenzační metodycs
dc.subjectvadné držení tělacs
dc.titlePosturální změny u pacientů s astma bronchialecs
dc.title.alternativePostural changes in patients who suffer from bronchial asthmaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on postural changes of children with asthma. This thesis is divided into theoretical and practical part. In theoretical part are explained concepts related to asthma, posture, principles of exercise and health and physical education. The practical part is focused on examination of selected children, creation of exercise resource (completed with photo documentation) for specifically identified differences in posture. Furthermore the work is refilled with other therapeutic procedures.en
dc.subject.translatedbronchial asthmaen
dc.subject.translatedbreathingen
dc.subject.translatedpostureen
dc.subject.translatedhealth and physical educationen
dc.subject.translatedcompensation metoden
dc.subject.translatedpoor postureen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Soukupova_Petra_2013.pdfPlný text práce33,09 MBAdobe PDFView/Open
Soukupova Petra - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce79,16 kBAdobe PDFView/Open
Soukupova Petra - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce109,33 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Soukupova.pdfPrůběh obhajoby práce431,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.