Title: Posturální změny u pacientů s astma bronchiale
Other Titles: Postural changes in patients who suffer from bronchial asthma
Authors: Soukupová, Petra
Advisor: Stašková, Šárka
Referee: Poková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9295
Keywords: astma bronchiale;dýchání;postura;zdravotní tělesná výchova;kompenzační metody;vadné držení těla
Keywords in different language: bronchial asthma;breathing;posture;health and physical education;compensation metod;poor posture
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na posturální změny u dětských pacientů s astma bronchiale. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se astma bronchiale, postury, zásad cvičení a zdravotní tělesné výchovy. Praktická část je zaměřena na vyšetření vybraných dětí a vytvoření zásobníku cviků (doplněný o fotodokumentaci) pro konkrétně zjištěné odchylky v držení těla. Dále je práce doplněna o další terapeutické postupy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on postural changes of children with asthma. This thesis is divided into theoretical and practical part. In theoretical part are explained concepts related to asthma, posture, principles of exercise and health and physical education. The practical part is focused on examination of selected children, creation of exercise resource (completed with photo documentation) for specifically identified differences in posture. Furthermore the work is refilled with other therapeutic procedures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Soukupova_Petra_2013.pdfPlný text práce33,09 MBAdobe PDFView/Open
Soukupova Petra - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce79,16 kBAdobe PDFView/Open
Soukupova Petra - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce109,33 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Soukupova.pdfPrůběh obhajoby práce431,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9295

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.