Název: Využití analgetického účinku Träbertova proudu
Další názvy: Usage of analgesic effects of Träbert current
Autoři: Stejskal, Jan
Vedoucí práce/školitel: Ryba, Lukáš
Oponent: Pitr, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9296
Klíčová slova: elektroléčba;Träbertův proud;bolest;analgetický účinek;teorie kódů;nízkofrekvenční terapie;vertebro-algický syndrom
Klíčová slova v dalším jazyce: electrotherapy;Träbert current;pain;analgesic effect;code theory;low-frequency therapy;vertebrae-algic syndrome
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o premedikační aplikaci Träbertova proudu, která má za úkol snižovat intenzitu chronické bolesti přetíženého bederního úseku páteře před další terapií. Analýza výsledků potvrdila, že ihned po aplikaci intenzita pociťované bolesti u klientů poklesla a setrvala mnoho hodin na výrazně nižší úrovni, také díky dalším procedurám, které následovaly po elektroléčbě. Což se v předchozích terapiích, které klienti absolvovali, nestalo.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis analyses the premedicial application of Träbert current that is used to reduce the intensity of chronic pain of overloaded lumbar section of spine before further therapy. Analysis of the results confirmed that immediately after the application the intensity of percepted pain decreased and remained many hours at a significantly lower level, also due to other procedures that follow electrotherapy. Which wasn't recorded in previous completed therapies by clients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jan Stejskal.pdfPlný text práce881,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stejskal Jan - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce73,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentsky posudek Jan Stejskal.pdfPosudek oponenta práce52,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Stejskal.pdfPrůběh obhajoby práce446,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9296

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.