Title: Využití analgetického účinku Träbertova proudu
Other Titles: Usage of analgesic effects of Träbert current
Authors: Stejskal, Jan
Advisor: Ryba, Lukáš
Referee: Pitr, Karel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9296
Keywords: elektroléčba;Träbertův proud;bolest;analgetický účinek;teorie kódů;nízkofrekvenční terapie;vertebro-algický syndrom
Keywords in different language: electrotherapy;Träbert current;pain;analgesic effect;code theory;low-frequency therapy;vertebrae-algic syndrome
Abstract: Bakalářská práce pojednává o premedikační aplikaci Träbertova proudu, která má za úkol snižovat intenzitu chronické bolesti přetíženého bederního úseku páteře před další terapií. Analýza výsledků potvrdila, že ihned po aplikaci intenzita pociťované bolesti u klientů poklesla a setrvala mnoho hodin na výrazně nižší úrovni, také díky dalším procedurám, které následovaly po elektroléčbě. Což se v předchozích terapiích, které klienti absolvovali, nestalo.
Abstract in different language: This bachelor thesis analyses the premedicial application of Träbert current that is used to reduce the intensity of chronic pain of overloaded lumbar section of spine before further therapy. Analysis of the results confirmed that immediately after the application the intensity of percepted pain decreased and remained many hours at a significantly lower level, also due to other procedures that follow electrotherapy. Which wasn't recorded in previous completed therapies by clients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jan Stejskal.pdfPlný text práce881,47 kBAdobe PDFView/Open
Stejskal Jan - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce73,03 kBAdobe PDFView/Open
Oponentsky posudek Jan Stejskal.pdfPosudek oponenta práce52,69 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Stejskal.pdfPrůběh obhajoby práce446,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.