Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRyba, Lukáš
dc.contributor.authorStejskal, Jan
dc.contributor.refereePitr, Karel
dc.date.accepted2013-06-12
dc.date.accessioned2014-02-06T12:50:16Z
dc.date.available2010-09-23cs
dc.date.available2014-02-06T12:50:16Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-25
dc.identifier49346
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9296
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o premedikační aplikaci Träbertova proudu, která má za úkol snižovat intenzitu chronické bolesti přetíženého bederního úseku páteře před další terapií. Analýza výsledků potvrdila, že ihned po aplikaci intenzita pociťované bolesti u klientů poklesla a setrvala mnoho hodin na výrazně nižší úrovni, také díky dalším procedurám, které následovaly po elektroléčbě. Což se v předchozích terapiích, které klienti absolvovali, nestalo.cs
dc.format69 s. (95 698 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektroléčbacs
dc.subjectTräbertův proudcs
dc.subjectbolestcs
dc.subjectanalgetický účinekcs
dc.subjectteorie kódůcs
dc.subjectnízkofrekvenční terapiecs
dc.subjectvertebro-algický syndromcs
dc.titleVyužití analgetického účinku Träbertova prouducs
dc.title.alternativeUsage of analgesic effects of Träbert currenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis analyses the premedicial application of Träbert current that is used to reduce the intensity of chronic pain of overloaded lumbar section of spine before further therapy. Analysis of the results confirmed that immediately after the application the intensity of percepted pain decreased and remained many hours at a significantly lower level, also due to other procedures that follow electrotherapy. Which wasn't recorded in previous completed therapies by clients.en
dc.subject.translatedelectrotherapyen
dc.subject.translatedTräbert currenten
dc.subject.translatedpainen
dc.subject.translatedanalgesic effecten
dc.subject.translatedcode theoryen
dc.subject.translatedlow-frequency therapyen
dc.subject.translatedvertebrae-algic syndromeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jan Stejskal.pdfPlný text práce881,47 kBAdobe PDFView/Open
Stejskal Jan - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce73,03 kBAdobe PDFView/Open
Oponentsky posudek Jan Stejskal.pdfPosudek oponenta práce52,69 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Stejskal.pdfPrůběh obhajoby práce446,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9296

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.