Název: Canisterapie při spasticitě
Další názvy: Canistherapy in spasticity
Autoři: Zábranská, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Poláková, Jitka
Oponent: Poková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9297
Klíčová slova: canisterapie;spasticita;dětská mozková obrna;pes;léčba
Klíčová slova v dalším jazyce: canistherapy;spastic syndrome;cerebral palsy;dog;treatment
Abstrakt: Bakalářská práce prezentuje problematiku spastického syndromu u pacientů s DMO. Poukazuje na změny, které s sebou spasticita přináší a které pacienta omezují v každodenním životě. Dále také na její projevy, diagnostiku a možnosti léčby. Všem těmto aspektům je věnována první část této práce. Druhá část je zaměřena na canisterapii jako možnou alternativní metodu léčby psychických, sociálně - integračních, citových a fyzických problémů. Práce má za cíl svým obsahem seznámit s konkrétním využitím canisterapie při terapii pacientů trpících spastickým syndromem. Zhodnotit vhodné využití jednotlivých metod a jejich účinky na pacienta.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with problems of spastic syndrome by patients suffering from cerebral palsy. It points out to changes that come with spasticity and that limit the patient in his everyday life. It also focuses on symptoms, diagnosis and treatment possibilities. First part of this thesis is dedicated to all of these acpects. Second part focuses on canistherapy as a possible alternative method of treatment of mental, social-integrative, emotional and physical problems. The work aims to familiarize reader with specific use of canistherapy in treating patients with spastic syndrome. In conclusion it evaluates appropriate use of individual methods and their effects on the patient.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_CANISTERAPIE.pdfPlný text práce5,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zabranska Karolina - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce62,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zabranska Karolina - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce104,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Zabranska.pdfPrůběh obhajoby práce417,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9297

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.