Title: Canisterapie při spasticitě
Other Titles: Canistherapy in spasticity
Authors: Zábranská, Karolína
Advisor: Poláková, Jitka
Referee: Poková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9297
Keywords: canisterapie;spasticita;dětská mozková obrna;pes;léčba
Keywords in different language: canistherapy;spastic syndrome;cerebral palsy;dog;treatment
Abstract: Bakalářská práce prezentuje problematiku spastického syndromu u pacientů s DMO. Poukazuje na změny, které s sebou spasticita přináší a které pacienta omezují v každodenním životě. Dále také na její projevy, diagnostiku a možnosti léčby. Všem těmto aspektům je věnována první část této práce. Druhá část je zaměřena na canisterapii jako možnou alternativní metodu léčby psychických, sociálně - integračních, citových a fyzických problémů. Práce má za cíl svým obsahem seznámit s konkrétním využitím canisterapie při terapii pacientů trpících spastickým syndromem. Zhodnotit vhodné využití jednotlivých metod a jejich účinky na pacienta.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with problems of spastic syndrome by patients suffering from cerebral palsy. It points out to changes that come with spasticity and that limit the patient in his everyday life. It also focuses on symptoms, diagnosis and treatment possibilities. First part of this thesis is dedicated to all of these acpects. Second part focuses on canistherapy as a possible alternative method of treatment of mental, social-integrative, emotional and physical problems. The work aims to familiarize reader with specific use of canistherapy in treating patients with spastic syndrome. In conclusion it evaluates appropriate use of individual methods and their effects on the patient.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_CANISTERAPIE.pdfPlný text práce5,23 MBAdobe PDFView/Open
Zabranska Karolina - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce62,81 kBAdobe PDFView/Open
Zabranska Karolina - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce104,51 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Zabranska.pdfPrůběh obhajoby práce417,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.